Innsikt fra brukere – årets brukerforum

I løpet av to informative dager samlet en dedikert gruppe fagpersoner seg på Hotel Bristol for INOSA Brukerforum 2023. Dette arrangementet er en viktig arena for kunnskapsutveksling og diskusjoner om systemets bruk og mulighetsrom. Brukerforumet reflekterer viktigheten av å holde et nært forhold til kundene og få innsikt fra dem for å kontinuerlig forbedre systemet. To av høydepunktene på brukerforumet inkluderte Mads Bårdsens presentasjon fra Ydra og Kjellbjørn Fossheims presentasjon fra Hydro. Deres innsiktsrike erfaringer tydeliggjør den avgjørende rollen INOSA har spilt og fortsatt spiller når det gjelder å forsterke organisatorisk kvalitet og effektivitet.

 

Nærhet til kunden

For INOSA er det avgjørende å engasjere seg med brukerne for å oppnå kontinuerlige forbedringer i systemet. Brukerforumet er en viktig arena hvor brukere og systemadministratorer kan samles for å dele sine erfaringer, stille spørsmål og dra nytte av hverandres kunnskap. Dette gir oss en unik mulighet til å skaffe oss dyp innsikt og kontinuerlig forbedre INOSA-systemet i tråd med de faktiske behovene og utfordringene som våre brukere står overfor. I tillegg gir forumet en verdifull anledning for bedriftene å knytte kontakt med en mangfoldig gruppe mennesker som jobber i ulike deler av systemet, inkludert kundestøtte, UX-designere, utviklere, salg, markedsføring og produktutviklingsavdelingen.

 

 

Sikre en trygg arbeidsplass

En viktig del av brukerforumet er å høre hvilke erfaringer brukerne av systemet har. Daglig leder i Ydra, Mads Bårdsen, delte sin erfaring fra når han kort tid etter å ha tiltrådt stilligen måtte håndtere en hendelse med personskade. I slike situasjoner er det normal praksis at Arbeidstilsynet kobles inn og de stiller spørsmålene: Var maskinen/utstyret i forsvarlig stand? Hvor mange timer hadde de involverte jobbet de siste dagene? Og hadde de involverte mottatt tilstrekkelig opplæring?

Disse spørsmålenen ble en katalysator for Ydra til å reflektere over spørsmålet: Er våre kollegaer godt nok forberedt til å utføre sitt arbeid på en sikker og effektiv måte?

Her ble INOSA en viktig del av verktøyene og løsningen for Ydra. Bårdsen fremhevet spesielt viktigheten av INOSAs forbedrings- og dokumentasjonsmoduler som sentrale verktøy i organisasjonens arbeid for å sikre en trygg arbeidsplass og kontinuerlig forbedring av de ansattes arbeidsforhold.

Les mer om Ydra sin reise med INOSA her.

Mads Bårdsen forteller om hvordan de aktivt arbeider for en trygg og sikker arbeidsplass for deres 45 ansatte.

 

Global besparelse

Kjellbjørn Fossheim fra Hydro ga en flott presentasjon om hvordan Hydro, med fabrikker spredt over hele verden, har lykkes med å innføre et felles system for håndtering av operasjonsprosedyrer ved hjelp av INOSA.  Han introduserte en ny funksjonalitet som de har vært pådriver for å få utviklet kalt “WOC” (Walk Observe Communicate). WOC er en en digital form for Gemba-walk knyttet til operasjonsprosedyrer. Ved hjelp av WOC kan Hydro utføre jobbobservasjoner direkte på arbeidsplassen, noe som har ført til en bemerkelsesverdig tidsbesparelse på opptil 50% per jobbobservasjon. Dette er spesielt imponerende når Hydro utfører over 160 000 jobbobservasjoner årlig, noe som demonstrerer den betydelige effektivitetsgevinsten de har oppnådd ved hjelp av INOSA.

Les mer om Hydro sin reise med INOSA her.

Kjellbjørn Fossheim fra Hydro illustrerer hvordan skjoldene brukt under vikingtiden kan sammenlignes med dagens standard operasjonsprosedyrer, som fungerer som viktig redskap i arbeidslivet.

Arena for forbedring

INOSA Brukerforum 2023 fungerte som en viktig arena for kunnskapsdeling, læring og forbedring. Presentasjonene fra Mads Bårdsen i Ydra og Kjellbjørn Fossheim i Hydro understreker betydningen av å forstå og tilpasse seg kundenes behov. Det er tydelig at INOSA-systemet spiller en avgjørende rolle i å hjelpe organisasjoner med å oppnå høy kvalitet, effektivitet og sikkerhet. Dette brukerforumet understreker viktigheten av å opprettholde nærhet til kunden for å utvikle og forbedre systemer som er skreddersydd for de faktiske utfordringene organisasjonene møter.

Få en gratis demonstrasjon

Fyll inn skjemaet for å avtale tid for en gratis demonstrasjon.