HMS og miljøstyring

Alle virksomheter er underlagt krav til HMS-styring i følge internkontrollforskriften, og skal arbeide systematisk med HMS og sikre ivaretakelse av lover og krav til HMS og miljø. For å ha kontroll med at virksomheten møter kravene, bør rutiner dokumenteres i et HMS-system.

For å etablere et godt HMS-system, er det viktig med oversikt over kravene som stilles, og god kunnskap om virksomhetens aktiviteter.

INOSA har lang erfaring med arbeid med HMS og miljø. Våre konsulenter kan hjelpe dere med å:

  • Kartlegge krav
  • Etablere HMS-system i henhold til myndighetskrav
  • Etablere styringssystem for arbeidsmiljø i henhold til ISO 45001 og klargjøring for sertifisering
  • Etablere styringssystem for ytre miljø i henhold til ISO 14001 og klargjøring for sertifisering
  • Etablere miljøstyringssystem i henhold til Miljøfyrtårn og klargjøring for sertifisering
  • Gjennomføre samsvarsvurderinger

Ta kontakt for en samtale.

Foretrukket av våre kunder

Båtsfjord Laboratorium AS

Det å være et akkreditert laboratorium stiller mange krav til kvalitet, og Inosa-pakken vi bruker forenkler kvalitetsarbeidet vårt slik at vi kan bruke mer tid på å produsere og mindre tid på dokumentstyring og administrativt arbeid knyttet til kvalitet.
Systemet er enkelt i bruk og kan benyttes av alle, uansett datakompetanse. Det er i stor grad en selv som bestemmer hvordan systemet skal være bygget opp, og man kan derfor legge nivået der man ønsker det. Systemet har forandret hverdagen vår ift at den gamle internkontrollpermen nå har kommet ut av hylla og er i daglig bruk.
Systemet gjør at det er gøy å jobbe med kvalitetsarbeid og vi er svært fornøyd!

Mattis A. Tangeraas

Daglig Leder

Eramet Norway

Lav brukerterskel både for å etablere og revidere dokumenter, og for en vanlig bruker å lese dokumenter. INOSA er enkle å komme i kontakt med, og håndterer våre ønsker raskt og effektivt.

Gunnar Haraldsen

QA Manager / Forbedringskoordinator ENS

Hydro Aluminium

Med INOSA jobber vi smartere, raskere og mer miljøvennlig. Enkel og intuitiv brukeropplevelse gjør systemet til et verktøy for kontinuerlig forbedring, og gir oss verdi for tiden og innsatsen vi investerer. På daglig basis brukes INOSA som et kunnskapssenter som binder sammen ekspertisen på tvers av anleggene. Det er her Hydro finner alle instruksjoner, prosedyrer og annen forretningsrelatert informasjon. INOSA fungerer som en plattform der vi definerer hvordan vi driver virksomheten vår i best mulig grad for våre ansatte. Dette gjør vi ved å lage interaktive og brukervennlige prosedyrer. På grunn av systemets lave kompleksitet kan menneskene som faktisk utfører arbeidet daglig skape og opprettholde alle nødvendige prosedyrer selv. Dette bidrar til å styrke eierskapet og engasjementet for hele konseptet

Kjellbjørn Fossheim

Hydro Aluminium

JWS Gruppen

I en hektisk hverdag i et krevende marked er vi nødt til å ha systemer som sikrer våre og kundenes krav til HMS- og kvalitet. INOSA gjør det!

Kenneth Jansen

General Manager

Få en gratis demonstrasjon

Fyll inn skjemaet for å avtale tid for en gratis demonstrasjon.