Kompetanse

Hvordan kan du sikre deg at de ansatte har lest arbeidsinstruksene?

Inosa demo screenshot

Hvordan kan du sikre deg at de ansatte har lest arbeidsinstruksene, eller at de har kunnskap om den siste endringen i en ny versjon av en prosedyre?

Enkel oversikt for ledelsen

Kompetansestyring er mye mer enn å ha kontroll på kurs og sertifikater. Viktigheten av å ivareta organisasjonens kunnskap er tydelig fokusert i siste versjon av ISO 9001.

INOSAs kompetansestyringsverktøy gir enkelt en oversikt over kompetansen i virksomheten, hvem som har lest hvilke instrukser og hvem som har de nødvendige godkjenningene for å utføre spesifikke oppgaver. INOSA er dermed et ideelt verktøy for dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av farlig arbeidsutstyr.

Enkel oversikt for de ansatte

Den ansatte får en enkel oversikt og hvilke roller vedkommende har, og hvilke krav som stilles til disse rollene. De har hele tiden oversikt over hvilke dokumenter som skal leses – og hvilke som er lest. De varsles når en arbeidsinstruks endres og må leses på nytt. Dette gir trygghet og oversikt i arbeidet.

Funksjonalitet i INOSA:

  • Rollebasert kompetanseoppsett
  • Enkel oversikt over kompetansekrav for den ansatte
  • Enkel oversikt over kompetansen i organisasjonen for ledelse
  • Kvittering for leste dokumenter
  • Repeterende lesing
  • Lesevarsling ved revisjon av dokumenter

Rollestyrt

I INOSA bygges kompetansestyring opp ved hjelp av roller i organisasjonen og krav til de ulike rollene. Kravene til rollene er formulert i og sammensatt av ulike dokumenter: INOSA-dokumenter, opplastede dokumenter, quizer, URL-er eller meldingsdokumenter.

For å teste kunnskapen kan man med INOSA lage quiz’er eller å legge til co-signering av dokumentene. Ved co-signering skal en leder eller faglig ansvarlig kvittere for den ansatte – i tillegg til den ansatte selv.

Book demo

Fyll inn kontaktskjemaet under så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.