Kompetanse

Hvordan kan du sikre deg at de ansatte har lest arbeidsinstruksene?

Inosa demo screenshot

Funksjonalitet i INOSA:

  • Rollebasert kompetanseoppsett
  • Enkel oversikt over kompetansekrav for den ansatte
  • Enkel oversikt over kompetansen i organisasjonen for ledelse
  • Kvittering for leste dokumenter
  • Repeterende lesing
  • Lesevarsling ved revisjon av dokumenter

Hvordan kan du være trygg på at de ansatte har kunnskap om den siste endringen i en ny versjon av en prosedyre?

Kompetansestyring er mye mer enn å ha kontroll på kurs og sertifikater. Viktigheten av å ivareta organisasjonens kunnskap er tydelig fokusert i siste versjon av ISO 9001.

I INOSA bygges kompetansestyring opp ved hjelp av roller og krav til de ulike rollene. Krav til rollene er formulert i og sammensatt av ulike dokumenter: INOSA-dokumenter, opplastede dokumenter, quizer, URL-er eller meldingsdokumenter.
For å teste kunnskapen er det mulig å legge til en quiz eller å legge til co-signering av et dokument. Ved co-signering skal en faglig ansvarlig eller leder kvittere for en ansatt i tillegg til den ansatte selv.
Bruk av roller til å beskrive kompetansekravene i en organisasjon gir et fleksibelt system.

Enkel oversikt for den ansatte

I INOSA har hver enkelt ansatt oversikt over hvilke roller vedkommende har og hvilke krav som stilles til rollene. De finner enkelt hvilke dokumenter som skal leses og som er lest. Det å ha oversikt over hvilke krav som stilles gir trygghet og oversikt i arbeidet.
Ved en betydelig endring eller revisjon av et dokument får den ansatte varsel om å lese dokumentet på nytt. Hvis noen har vært på ferie eller hatt annet fravær, er oversikten over dokumenter som skal leses klar når de starter på jobb igjen. Slik kan virksomheten sikre seg at alle ansatte hele tiden har oppdatert kunnskap om arbeidsrutiner og prosesser

Enkel oversikt for ledelse

Leder kan enkelt få oversikt over kompetansen i virksomheten. Hvem har lest hvilke instrukser og hvem har godkjente roller slik at de kan utføre spesifikke oppgaver?
Dette er en av grunnene til at INOSA er et ideelt verktøy for dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av farlig arbeidsutstyr.

Få en gratis demonstrasjon

Fyll inn skjemaet for å avtale tid for en gratis demonstrasjon.