Styrings- og kvalitetssystem for din virksomhet

INOSA er et nettbasert verktøy som forenkler viktige arbeidsprosesser, og sørger for å gi virksomheten en god og varig forbedringskultur.

    • Trenger du dokumentasjon på at de ansatte faktisk har forstått viktige prosedyrer?
    • Vet du ikke hvem i bedriften som er oppdatert på siste sikkerhetsinstruks?
    • Mangler du oversikt over den faktiske kompetansen i bedriften?
    • Er de ansatte usikre på hvilke konkrete krav som stilles til den rollen de har?

Med styrings- og kvalitetssystemet INOSA får du enkle løsninger på alle denne typen utfordringer. INOSA forenkler prosesser, standardiserer oppgaver, gir raskere læring, full kompetanseoversikt og bedre sikkerhetskontroll. Med INOSA tilgjengelig på alle skjerm-enheter vil virksomheten stadig fungere bedre.

Se Hydro forklare hvordan de bruker INOSA for å få en tryggere og mer effektiv arbeidsdag.

Visuelle dokumenter

Dokumenter som er bygd opp av visuelle elementer er enklere å lese og forstå. Med INOSA kan man enkelt utarbeide visuelle dokumenter ved bruk av bilder, symboler, flytmodeller og video.

Prosessmodeller

Med INOSAs prosessmodell får alle oversikt over hvordan ulike arbeidsoppgaver avhenger av hverandre, og hvilken rekkefølge oppgavene bør ha i arbeidsflyten.

Kompetanse

INOSAs kompetanseverktøy gjør det enkelt for ansatte å vite hvilke ulike instrukser de til enhver tid skal gjøre seg kjent med. Ledelsen får oversikt og dokumentasjon på hvem som til enhver tid kan hva.

Avvikssystem

Med INOSA kan man enkelt registrere, rapportere og behandle avvik. Systemet sørger for at årsaken blir definert, og at tiltakene som bør utføres blir prioritert.

Tiltakslogg

Ved å samle alle typer tiltak i virksomheten i én tiltakslogg, letter man arbeidet med å registrere, følge opp og evaluere tiltakene. Oversiktlig og effektiv tiltaksoppfølging muliggjør kontinuerlig forbedringsarbeid.

3 gode grunner til å velge INOSA

Oversiktlig

INOSAs styringsverktøy er enkelt å administrere og enkelt å bruke. Bruk av bilder og video sikrer effektiv læring.

Tilgjengelig

INOSA finnes på alle enheter – skjerm, nettbrett og telefon. Ha tilgang til arbeidsinstrukser og prosedyrer der du er.

Trygg lagring

Datalagring hos INOSA skjer trygt i skyen. Vi benytter anerkjente leverandører som Amazon Web Service og MS Azure.

Finn ut hvordan vi kan gjøre din arbeidsdag enklere

Vi tar gjerne en gjennomgang sammen med deg, for å vise hvordan vår programvare kan gjøre arbeidshverdagen i din bedrift enklere og tryggere. Demonstrasjoner er gratis og helt uforpliktende. Vi vil gjerne høre fra deg!

Foretrukket av våre kunder

Båtsfjord Laboratorium AS

Det å være et akkreditert laboratorium stiller mange krav til kvalitet, og Inosa-pakken vi bruker forenkler kvalitetsarbeidet vårt slik at vi kan bruke mer tid på å produsere og mindre tid på dokumentstyring og administrativt arbeid knyttet til kvalitet.
Systemet er enkelt i bruk og kan benyttes av alle, uansett datakompetanse. Det er i stor grad en selv som bestemmer hvordan systemet skal være bygget opp, og man kan derfor legge nivået der man ønsker det. Systemet har forandret hverdagen vår ift at den gamle internkontrollpermen nå har kommet ut av hylla og er i daglig bruk.
Systemet gjør at det er gøy å jobbe med kvalitetsarbeid og vi er svært fornøyd!

Mattis A. Tangeraas

Daglig Leder

Eramet Norway

Lav brukerterskel både for å etablere og revidere dokumenter, og for en vanlig bruker å lese dokumenter. INOSA er enkle å komme i kontakt med, og håndterer våre ønsker raskt og effektivt.

Gunnar Haraldsen

QA Manager / Forbedringskoordinator ENS

JWS Gruppen

I en hektisk hverdag i et krevende marked er vi nødt til å ha systemer som sikrer våre og kundenes krav til HMS- og kvalitet. INOSA gjør det!

Kenneth Jansen

General Manager

Få en gratis demonstrasjon

Se hvordan vi kan gjøre din arbeidsdag enklere. Fyll inn skjemaet, så tar vi snart kontakt for å avtale en gratis demonstrasjon.