Visuelle dokumenter

Med INOSA kan du enkelt utarbeide dokumenter som arbeidsinstrukser, enpunktsleksjoner og prosedyrer ved å bruke bilder, symboler, flytmodeller og video.

Inosa demo screenshot

Funksjonalitet i INOSA:

  • Enkelt å utarbeide visuelle dokumenter ved hjelp av bilder, symboler, modeller, video, tekst
  • Håndterer ulike typer dokumenter: INOSA-dokumenter, opplastede dokumenter (Word, PDF, PowerPoint etc.), quizer, URL-er eller meldingsdokumenter
  • Tilbakemelding per dokument
  • Godkjenningskontroll
  • Versjonskontroll
  • Endringslogg
  • Søkefunksjon
  • Revisjonsintervall med varsling per dokument
  • Enkel oversikt i dashbord og rapporter over dokumentstatus
  • Arkivering av dokumenter som ikke lenger er i bruk

Dokumenter som er bygd opp av visuelle elementer som bilder, video, symboler og flytmodeller er enklere å lese og forstå.
Ved å beskrive arbeidsinstrukser visuelt, kan virksomheten sikre seg at de ansatte både lærer og utfører arbeidsoppgavene riktig på en mer effektiv måte.
INOSA er et ideelt verktøy både for å utarbeide og ha styring på arbeidsinstrukser, enpunktsleksjoner (EPL) og standard operasjonsprosedyrer (SOP).
INOSA er enkelt å bruke slik at ansatte på alle nivå i organisasjonen kan lage sine instrukser. Funksjonalitet for å gi tilbakemelding på hvert dokument bidrar også til kontinuerlig forbedring av styringssystemet

Standardisering og visuelle dokumenter er godt Lean-arbeid

Å utarbeide gode og visuelle arbeidsinstrukser er en viktig del av virksomhetens arbeid med å standardisere arbeidsprosessene sine. Omforente standarder er utgangspunktet for å kunne forbedre prosessene. Standardisering av arbeidsprosesser og bruk av visuelle dokumenter er sentrale elementer i arbeid med Lean.

Et levende styringssystem

Et levende ledelse- og styringssystem (ref. ISO 9001:2015) er viktig for å oppnå kontinuerlig forbedring. Det kan også være lurt å etablere et felles system for kvalitet, HMS og eventuelt andre kravelementer. Det skaper bare merarbeid å skulle håndtere separate styringssystemer, og det blir mindre oversiktlig for de ansatte.
Ved å involvere de ansatte i å utarbeide og forbedre dokumentene og styringssystemet, er dere godt i gang. Gode og lett tilgjengelige rapporter for status i systemet bidrar også til å skape et levende system. Det viktigste er likevel gode interne rutiner for oppfølging, og det vil alltid være virksomhetens eget ansvar.

Få en gratis demonstrasjon

Fyll inn skjemaet for en gratis demonstrasjon.