Visuelle dokumenter

Med INOSA kan du enkelt utarbeide dokumenter som arbeidsinstrukser, enpunktsleksjoner og prosedyrer ved å bruke bilder, symboler, flytmodeller og video.

Inosa demo screenshot

Funksjonalitet i INOSA:

  • Enkelt å utarbeide visuelle dokumenter ved hjelp av bilder, symboler, modeller, video, tekst
  • Håndterer ulike typer dokumenter: INOSA-dokumenter, opplastede dokumenter (Word, PDF, PowerPoint etc.), quizer, URL-er eller meldingsdokumenter
  • Tilbakemelding per dokument
  • Godkjenningskontroll
  • Versjonskontroll
  • Endringslogg
  • Søkefunksjon
  • Revisjonsintervall med varsling per dokument
  • Enkel oversikt i dashbord og rapporter over dokumentstatus
  • Arkivering av dokumenter som ikke lenger er i bruk

Dokumenter som er bygd opp av visuelle elementer som bilder, video, symboler og flytmodeller er enklere å lese og forstå.
Ved å beskrive arbeidsinstrukser visuelt, kan virksomheten sikre seg at de ansatte både lærer og utfører arbeidsoppgavene riktig på en mer effektiv måte.
INOSA er et ideelt verktøy både for å utarbeide og ha styring på arbeidsinstrukser, enpunktsleksjoner (EPL) og standard operasjonsprosedyrer (SOP).
INOSA er enkelt å bruke slik at ansatte på alle nivå i organisasjonen kan lage sine instrukser. Funksjonalitet for å gi tilbakemelding på hvert dokument bidrar også til kontinuerlig forbedring av styringssystemet

Standardisering og visuelle dokumenter er godt Lean-arbeid

Å utarbeide gode og visuelle arbeidsinstrukser er en viktig del av virksomhetens arbeid med å standardisere arbeidsprosessene sine. Omforente standarder er utgangspunktet for å kunne forbedre prosessene. Standardisering av arbeidsprosesser og bruk av visuelle dokumenter er sentrale elementer i arbeid med Lean.

Et levende styringssystem

Et levende ledelse- og styringssystem (ref. ISO 9001:2015) er viktig for å oppnå kontinuerlig forbedring. Det kan også være lurt å etablere et felles system for kvalitet, HMS og eventuelt andre kravelementer. Det skaper bare merarbeid å skulle håndtere separate styringssystemer, og det blir mindre oversiktlig for de ansatte.
Ved å involvere de ansatte i å utarbeide og forbedre dokumentene og styringssystemet, er dere godt i gang. Gode og lett tilgjengelige rapporter for status i systemet bidrar også til å skape et levende system. Det viktigste er likevel gode interne rutiner for oppfølging, og det vil alltid være virksomhetens eget ansvar.

Få en gratis demonstrasjon

Fyll inn skjemaet for å avtale tid for en gratis demonstrasjon.