Prosessmodellering

Skaff deg oversikt over bedriftens prosesser, både de som skaper verdier og de som genererer kostnader. For å kunne bli bedre, må du vite hvor du er nå!

 Når vi i INOSA starter et forbedringsarbeid, begynner vi alltid med prosessmodellering. Prosessmodeller kan lages for hele virksomheten eller deler for av den, detaljnivået velges ut fra hva som er hensiktsmessig for målet.

Prosessmodeller gir et godt bilde av sammenhenger og avhengigheter i en virksomhet. Det gir de ansatte et felles ståsted, og kan være utgangspunkt for:

  • Aktivitetsoversikter
  • Systemstrukturer
  • Organisering
  • Logistikk- og flytanalyser
  • Risiko- og sårbarhetsvurderinger
  • Forbedringsarbeid

Med en prosessmodell får du god oversikt over virksomheten. God oversikt og kontroll gir bedre styring, økt verdiskapning og et trygt og godt arbeidsmiljø.

Våre konsulenter har lang erfaring med å kartlegge prosesser og utarbeide prosessmodeller. Ta kontakt for en samtale.

Foretrukket av våre kunder

Båtsfjord Laboratorium AS

Det å være et akkreditert laboratorium stiller mange krav til kvalitet, og Inosa-pakken vi bruker forenkler kvalitetsarbeidet vårt slik at vi kan bruke mer tid på å produsere og mindre tid på dokumentstyring og administrativt arbeid knyttet til kvalitet.
Systemet er enkelt i bruk og kan benyttes av alle, uansett datakompetanse. Det er i stor grad en selv som bestemmer hvordan systemet skal være bygget opp, og man kan derfor legge nivået der man ønsker det. Systemet har forandret hverdagen vår ift at den gamle internkontrollpermen nå har kommet ut av hylla og er i daglig bruk.
Systemet gjør at det er gøy å jobbe med kvalitetsarbeid og vi er svært fornøyd!

Mattis A. Tangeraas

Daglig Leder

Eramet Norway

Lav brukerterskel både for å etablere og revidere dokumenter, og for en vanlig bruker å lese dokumenter. INOSA er enkle å komme i kontakt med, og håndterer våre ønsker raskt og effektivt.

Gunnar Haraldsen

QA Manager / Forbedringskoordinator ENS

Hydro Aluminium

Med INOSA jobber vi smartere, raskere og mer miljøvennlig. Enkel og intuitiv brukeropplevelse gjør systemet til et verktøy for kontinuerlig forbedring, og gir oss verdi for tiden og innsatsen vi investerer. På daglig basis brukes INOSA som et kunnskapssenter som binder sammen ekspertisen på tvers av anleggene. Det er her Hydro finner alle instruksjoner, prosedyrer og annen forretningsrelatert informasjon. INOSA fungerer som en plattform der vi definerer hvordan vi driver virksomheten vår i best mulig grad for våre ansatte. Dette gjør vi ved å lage interaktive og brukervennlige prosedyrer. På grunn av systemets lave kompleksitet kan menneskene som faktisk utfører arbeidet daglig skape og opprettholde alle nødvendige prosedyrer selv. Dette bidrar til å styrke eierskapet og engasjementet for hele konseptet

Kjellbjørn Fossheim

Hydro Aluminium

JWS Gruppen

I en hektisk hverdag i et krevende marked er vi nødt til å ha systemer som sikrer våre og kundenes krav til HMS- og kvalitet. INOSA gjør det!

Kenneth Jansen

General Manager

Få en gratis demonstrasjon

Fyll inn skjemaet for å avtale tid for en gratis demonstrasjon.