Tiltakslogg

Det viktigste ved alle typer forbedringsarbeid er å gjennomføre gode tiltak.

Inosa demo screenshot

Det viktigste ved alle typer forbedringsarbeid er å gjennomføre gode tiltak. Det har liten verdi å registrere avvik og forbedringsmuligheter hvis det ikke blir gjennomført tiltak.

Ved å samle alle typer tiltak i virksomheten i en tiltakslogg, letter man arbeidet med å registrere, følge opp og evaluere tiltakene. Det gir en oversiktlig og effektiv tiltaksoppfølging, og muliggjør et kontinuerlig forbedringsarbeid.

I INOSA kan du registrere tiltak fra mange ulike kilder (f.eks. A3-er, møter, revisjoner, vernerunder eller enkeltstående forbedringsforslag) i en tiltakslogg. Tiltak som kommer fra avviksbehandling i INOSA overføres direkte til tiltaksloggen. Uansett hva som skaper et tiltak, er behovet for oppfølging viktig.

Med INOSA kan virksomheten enkelt holde oversikt over forbedringsforslag og hvilke tiltak som er besluttet og status på disse. Tiltakene kan enkelt og effektivt registreres og følges opp via mobil, nettbrett eller PC.

Funksjonalitet i INOSA:

  • Registrere tiltak via mobil-app, nettbrett eller direkte på PC
  • Mulig å registrere «løse» tiltak
  • Mulig å kategorisere tiltakene for oppfølging og statistikk
  • Varsling på e-post om tildelte tiltak og tidsfrister
  • Mulig å laste opp rapporter eller andre vedlegg til et tiltak
  • Mange rapporter og filter for analyse av resultater
  • Mulig å laste ned rapporter til Excel, PDF eller i HTML-format
  • Arkivering av gamle tiltak

Ved opprettelse av et tiltak, sendes dette til en person som blir ansvarlig for gjennomføringen. Varsling via e-post sørger for at tiltakene ikke blir glemt, og rapporter gir god oversikt over fremdrift og status for tiltak i de ulike delene av virksomheten.

Enkel evaluering

Det er viktig å sjekke om et tiltak virker etter hensikten før det lukkes; det må evalueres. I INOSA er det funksjonalitet for å gjennomføre en enkel evaluering av tiltakene som siste trinn i tiltaksprosessen.

Book demo

Fyll inn kontaktskjemaet under så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.