Kvalitetsstyring

Et godt kvalitetsstyringssystem forenkler opplæring og sikrer at arbeidet blir utført som planlagt. Det er brukervennlig, lite ressurskrevende og godt kjent for alle ansatte.

For å bygge et effektivt kvalitetssystem kreves god planlegging og inngående kunnskap om virksomhetens aktiviteter. Krav til kvalitet må kartlegges, både myndighetskrav, kundekrav og interne krav. Kvalitetsdokumentasjonen bør organiseres i en varig struktur og det bør etableres gode rutiner for drift av systemet.

INOSA leverer verktøy for kvalitetssystemer, og hjelper til med etablering og drift av system.  Vi har mange referanser fra arbeid med å bygge system i henhold til krav i ISO 9001 og andre systemstandarder.

Ta kontakt hvis dere trenger hjelp til å

  • Etablere kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001 eller andre relevante systemstandarder
  • Gjennomføre internrevisjoner
  • Gjennomføre ledelsens gjennomgåelse
  • Gjennomføre leverandørauditer
  • Gjennomføre samsvarsvurderinger

Våre konsulenter har lang erfaring med arbeid med kvalitetsstyring. Ta kontakt for en samtale.

Foretrukket av våre kunder

Båtsfjord Laboratorium AS

Det å være et akkreditert laboratorium stiller mange krav til kvalitet, og Inosa-pakken vi bruker forenkler kvalitetsarbeidet vårt slik at vi kan bruke mer tid på å produsere og mindre tid på dokumentstyring og administrativt arbeid knyttet til kvalitet.
Systemet er enkelt i bruk og kan benyttes av alle, uansett datakompetanse. Det er i stor grad en selv som bestemmer hvordan systemet skal være bygget opp, og man kan derfor legge nivået der man ønsker det. Systemet har forandret hverdagen vår ift at den gamle internkontrollpermen nå har kommet ut av hylla og er i daglig bruk.
Systemet gjør at det er gøy å jobbe med kvalitetsarbeid og vi er svært fornøyd!

Mattis A. Tangeraas

Daglig Leder

Eramet Norway

Lav brukerterskel både for å etablere og revidere dokumenter, og for en vanlig bruker å lese dokumenter. INOSA er enkle å komme i kontakt med, og håndterer våre ønsker raskt og effektivt.

Gunnar Haraldsen

QA Manager / Forbedringskoordinator ENS

Hydro Aluminium

Med INOSA jobber vi smartere, raskere og mer miljøvennlig. Enkel og intuitiv brukeropplevelse gjør systemet til et verktøy for kontinuerlig forbedring, og gir oss verdi for tiden og innsatsen vi investerer. På daglig basis brukes INOSA som et kunnskapssenter som binder sammen ekspertisen på tvers av anleggene. Det er her Hydro finner alle instruksjoner, prosedyrer og annen forretningsrelatert informasjon. INOSA fungerer som en plattform der vi definerer hvordan vi driver virksomheten vår i best mulig grad for våre ansatte. Dette gjør vi ved å lage interaktive og brukervennlige prosedyrer. På grunn av systemets lave kompleksitet kan menneskene som faktisk utfører arbeidet daglig skape og opprettholde alle nødvendige prosedyrer selv. Dette bidrar til å styrke eierskapet og engasjementet for hele konseptet

Kjellbjørn Fossheim

Hydro Aluminium

JWS Gruppen

I en hektisk hverdag i et krevende marked er vi nødt til å ha systemer som sikrer våre og kundenes krav til HMS- og kvalitet. INOSA gjør det!

Kenneth Jansen

General Manager

Få en gratis demonstrasjon

Fyll inn skjemaet for å avtale tid for en gratis demonstrasjon.