Webinar: Dokumentkontroll med INOSA

Å skape velutformede og visuelle arbeidsinstrukser er avgjørende for å sikre at ansatte lærer og utfører oppgavene sine på en korrekt og effektiv måte. Med INOSA har du muligheten til å integrere bilder, symboler, flytdiagrammer og videoer for å gjøre arbeidsinstrukser, enpunktleksjoner og prosedyrer mer tilgjengelige og forståelige for sluttbrukeren.

Dette webinaret gir deg en grundig gjennomgang av hovedfunksjonene i dokumentmodulen i INOSA. Kurset har verdi for nye brukere av INOSA, samt for brukere som ønsker å oppdatere kompetansen sin når det gjelder etablering av effektive rutiner for dokumenthåndtering i bedriften.

Hva kan du forvente?

Webinaret innledes med en kort introduksjon til de forskjellige hovedelementene i dokumentasjonsmodulen, etterfulgt av en grundig demonstrasjon i systemet.

Vi går igjennom blant annet:

 • Hvordan finne dokumenter du har ansvar for
 • God mappestruktur
 • Lage dokumenter med ulike visuelle elementer
  • Flytmodeller
  • Quiz
  • Url, meldinger ++
 • Verifisere og godkjenne dokumenter
 • Rapporter for dokumenter

Du har også mulighet til å stille spørsmål enten i forkant eller underveis via vår chat-funksjon.

 

Praktisk informasjon

 • 90 minutters kurs inkludert Q&A.
 • Kursinstruktør: Anders Rommetveit, Team Leader Business Services
 • Dato: 05. desember 2023
 • Tid: 13:00 til 14:30
 • Kurset vil bli holdt via Teams
 • Prisen er 750 NOK, eks mva.
 • Kursavgiften vil bli fakturert etter gjennomført kurs

Frist for påmelding: 04. desember 2023

 

Foretrukket av våre kunder

Båtsfjord Laboratorium AS

Det å være et akkreditert laboratorium stiller mange krav til kvalitet, og Inosa-pakken vi bruker forenkler kvalitetsarbeidet vårt slik at vi kan bruke mer tid på å produsere og mindre tid på dokumentstyring og administrativt arbeid knyttet til kvalitet.
Systemet er enkelt i bruk og kan benyttes av alle, uansett datakompetanse. Det er i stor grad en selv som bestemmer hvordan systemet skal være bygget opp, og man kan derfor legge nivået der man ønsker det. Systemet har forandret hverdagen vår ift at den gamle internkontrollpermen nå har kommet ut av hylla og er i daglig bruk.
Systemet gjør at det er gøy å jobbe med kvalitetsarbeid og vi er svært fornøyd!

Mattis A. Tangeraas

Daglig Leder

Eramet Norway

Lav brukerterskel både for å etablere og revidere dokumenter, og for en vanlig bruker å lese dokumenter. INOSA er enkle å komme i kontakt med, og håndterer våre ønsker raskt og effektivt.

Gunnar Haraldsen

QA Manager / Forbedringskoordinator ENS

Hydro Aluminium

Med INOSA jobber vi smartere, raskere og mer miljøvennlig. Enkel og intuitiv brukeropplevelse gjør systemet til et verktøy for kontinuerlig forbedring, og gir oss verdi for tiden og innsatsen vi investerer. På daglig basis brukes INOSA som et kunnskapssenter som binder sammen ekspertisen på tvers av anleggene. Det er her Hydro finner alle instruksjoner, prosedyrer og annen forretningsrelatert informasjon. INOSA fungerer som en plattform der vi definerer hvordan vi driver virksomheten vår i best mulig grad for våre ansatte. Dette gjør vi ved å lage interaktive og brukervennlige prosedyrer. På grunn av systemets lave kompleksitet kan menneskene som faktisk utfører arbeidet daglig skape og opprettholde alle nødvendige prosedyrer selv. Dette bidrar til å styrke eierskapet og engasjementet for hele konseptet

Kjellbjørn Fossheim

Hydro Aluminium

JWS Gruppen

I en hektisk hverdag i et krevende marked er vi nødt til å ha systemer som sikrer våre og kundenes krav til HMS- og kvalitet. INOSA gjør det!

Kenneth Jansen

General Manager

Få en gratis demonstrasjon

Fyll inn skjemaet for å avtale tid for en gratis demonstrasjon.