Slik gjør INOSA ledelse enklere

Inosa gir deg full oversikt over dine ansattes kjennskap til oppdaterte instrukser og prosedyrer.

 

Inosa leverer nettbaserte styrings- og kvalitetssystemer for ledelse, kvalitet og HMS. Våre enkle verktøy for kompetansestyring sikrer at dine ansatte er oppdatert på nødvendig kunnskap og endringer i driftsprosedyrer og kompetansekrav. I tillegg sørger Inosa for dokumentasjon på at dine ansatte faktisk har forstått opplæringen.

Inosa gir brukerne en lettfattelig oversikt over hvilke prosedyrer som må leses, revideres og godkjennes. Det er også enkelt å utarbeide egne dokumenter. Visuelle virkemidler som bilder, symboler, video og modeller gjør det lett for dine ansatte å forstå instruksene og prosedyrene.

Inosa gir alle ansatte en enkel oversikt over hvilke roller vedkommende har, og hvilke krav som stilles til disse rollene. De ansatte har hele tiden oversikt over hvilke dokumenter som skal leses – og som faktisk er lest. Så snart et dokument er oppdatert med ny informasjon, blir Inosa-brukerne varslet, og ledelsen vil få en oversikt over hvilke ansatte som har lest og forstått innholdet.
Inosa gir ledelsen full kontroll over interne prosesser, og en har alltid oversikt over hvem som til enhver tid har oppdatert seg på nye prosedyrer, hvem som har lest hvilke instrukser og hvem som har de nødvendige godkjenningene for å utføre spesifikke oppgaver.
Inosas styringsverktøy er tilgjengelig på alle skjerm-enheter, og er lett å administrere og bruke. Datalagring skjer trygt i skyen hos anerkjente leverandører.

Nysgjerrig? Ta kontakt med oss for en gratis demo:

Få en gratis demonstrasjon

Fyll inn skjemaet for å avtale tid for en gratis demonstrasjon.