INOSA sikrer dokumentert sikkerhetsopplæring

Hvordan kan du sikre at de ansatte har kunnskap om endringer i sikkerhetsprosedyrer, og at de har forstått opplæringen de har fått?

Når Arbeidstilsynet gransker alvorlige arbeidsulykker, viser det seg at 1 av 5 arbeidsgivere ikke har gitt sine ansatte den opplæringen som regelverket krever. Unge og utenlandske arbeidere er ekstra utsatt for skader og ulykker.

Det er arbeidsgivers plikt å gi de ansatte skikkelig opplæring i sikker bruk av arbeidsutstyr, og å dokumentere at de ansatte både har fått – men også forstått opplæringen. (https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/opplaring/)

Inosa tilbyr brukervennlig programvare for dokumentasjon av sikkerhetsopplæring.

Les hvordan Hydro jobber raskere, smartere og mer miljøvennlig med Inosa

INOSA løser oppgaven

INOSAs kompetansestyringsverktøy er et brukervennlig system for dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av farlig arbeidsutstyr. INOSA-verktøyet gir lederen oversikt over hvem som har lest hvilke instrukser og hvem som har de godkjenning for å utføre hvilke oppgaver.

Den ansatte får en enkel oversikt og hvilke roller de har, og hvilke krav som stilles til disse rollene. De har hele tiden oversikt over dokumenter som skal leses, og varsles når en arbeidsinstruks endres og må leses på nytt. Verktøyet har følgende funksjonaliteter:

  • Rollebasert kompetanseoppsett
  • Enkel oversikt over kompetansekrav for den ansatte
  • Enkel oversikt over kompetansen i organisasjonen for ledelse
  • Kvittering for leste dokumenter
  • Repeterende lesing
  • Lesevarsling ved revisjon av dokumenter

På den måten sikrer INOSA oversikt og trygghet, at alle sitter med den nyeste kunnskapen. 

Foretrukket av våre kunder

Båtsfjord Laboratorium AS

Det å være et akkreditert laboratorium stiller mange krav til kvalitet, og Inosa-pakken vi bruker forenkler kvalitetsarbeidet vårt slik at vi kan bruke mer tid på å produsere og mindre tid på dokumentstyring og administrativt arbeid knyttet til kvalitet.
Systemet er enkelt i bruk og kan benyttes av alle, uansett datakompetanse. Det er i stor grad en selv som bestemmer hvordan systemet skal være bygget opp, og man kan derfor legge nivået der man ønsker det. Systemet har forandret hverdagen vår ift at den gamle internkontrollpermen nå har kommet ut av hylla og er i daglig bruk.
Systemet gjør at det er gøy å jobbe med kvalitetsarbeid og vi er svært fornøyd!

Mattis A. Tangeraas

Daglig Leder

Eramet Norway

Lav brukerterskel både for å etablere og revidere dokumenter, og for en vanlig bruker å lese dokumenter. INOSA er enkle å komme i kontakt med, og håndterer våre ønsker raskt og effektivt.

Gunnar Haraldsen

QA Manager / Forbedringskoordinator ENS

Hydro Aluminium

Med INOSA jobber vi smartere, raskere og mer miljøvennlig. Enkel og intuitiv brukeropplevelse gjør systemet til et verktøy for kontinuerlig forbedring, og gir oss verdi for tiden og innsatsen vi investerer. På daglig basis brukes INOSA som et kunnskapssenter som binder sammen ekspertisen på tvers av anleggene. Det er her Hydro finner alle instruksjoner, prosedyrer og annen forretningsrelatert informasjon. INOSA fungerer som en plattform der vi definerer hvordan vi driver virksomheten vår i best mulig grad for våre ansatte. Dette gjør vi ved å lage interaktive og brukervennlige prosedyrer. På grunn av systemets lave kompleksitet kan menneskene som faktisk utfører arbeidet daglig skape og opprettholde alle nødvendige prosedyrer selv. Dette bidrar til å styrke eierskapet og engasjementet for hele konseptet

Kjellbjørn Fossheim

Hydro Aluminium

JWS Gruppen

I en hektisk hverdag i et krevende marked er vi nødt til å ha systemer som sikrer våre og kundenes krav til HMS- og kvalitet. INOSA gjør det!

Kenneth Jansen

General Manager

Få en gratis demonstrasjon

Fyll inn skjemaet for å avtale tid for en gratis demonstrasjon.