“Vi er helt avhengig av å ta vare på de som jobber her”

Produksjonen til Norsk Stein er preget av store maskiner og mange folk i arbeid på samme tid, noe som medfører en viss risiko. Systemer for å sikre at ansatte har riktig opplæring er essensielt for at de skal utføre jobben på tryggest mulig måte. Sikkerhet er alltid første prioritet. Samtidig har de mange dokumenter, prosedyrer og kompetansestyring å holde styr på.

– INOSA gir oss en felles forståelse for hva som skal bli gjort med tanke på produksjon, og HMS, sier HMS-leder, Stian Johansen. – Du får vite steg for steg hvilke oppgaver du skal gjøre, og risikoen de medfører.

Kontinuerlig forbedring

Norske Stein er Europas støreste pukkverk, og har 400 ansatte. Annlegget produserer oppimot 12 millioner tonn stein i året. Store maskiner og tunge materialer medfører økt risiko som må håndteres på en god måte. Produksjonsdirektør Tor Helge Hilmaren forteller at de ansatte bruker INOSA til å trene på oppgavene før de utføres, slik at de er helt sikre på hva de skal gjøre i ulike situasjoner.

– Dette er helt essensielt for å ha en trygg og sikker arbeidsplass, slår han fast.

Kvalitetssystemleder Venke H. Dahlberg forklarer at de ansatte kan gi tilbakemelding på sine prosesser.

– Dette fører til at prosedyrene er under kontinuerlig forbedring.

Foretrukket av våre kunder

Båtsfjord Laboratorium AS

Det å være et akkreditert laboratorium stiller mange krav til kvalitet, og Inosa-pakken vi bruker forenkler kvalitetsarbeidet vårt slik at vi kan bruke mer tid på å produsere og mindre tid på dokumentstyring og administrativt arbeid knyttet til kvalitet.
Systemet er enkelt i bruk og kan benyttes av alle, uansett datakompetanse. Det er i stor grad en selv som bestemmer hvordan systemet skal være bygget opp, og man kan derfor legge nivået der man ønsker det. Systemet har forandret hverdagen vår ift at den gamle internkontrollpermen nå har kommet ut av hylla og er i daglig bruk.
Systemet gjør at det er gøy å jobbe med kvalitetsarbeid og vi er svært fornøyd!

Mattis A. Tangeraas

Daglig Leder

Eramet Norway

Lav brukerterskel både for å etablere og revidere dokumenter, og for en vanlig bruker å lese dokumenter. INOSA er enkle å komme i kontakt med, og håndterer våre ønsker raskt og effektivt.

Gunnar Haraldsen

QA Manager / Forbedringskoordinator ENS

Hydro Aluminium

Med INOSA jobber vi smartere, raskere og mer miljøvennlig. Enkel og intuitiv brukeropplevelse gjør systemet til et verktøy for kontinuerlig forbedring, og gir oss verdi for tiden og innsatsen vi investerer. På daglig basis brukes INOSA som et kunnskapssenter som binder sammen ekspertisen på tvers av anleggene. Det er her Hydro finner alle instruksjoner, prosedyrer og annen forretningsrelatert informasjon. INOSA fungerer som en plattform der vi definerer hvordan vi driver virksomheten vår i best mulig grad for våre ansatte. Dette gjør vi ved å lage interaktive og brukervennlige prosedyrer. På grunn av systemets lave kompleksitet kan menneskene som faktisk utfører arbeidet daglig skape og opprettholde alle nødvendige prosedyrer selv. Dette bidrar til å styrke eierskapet og engasjementet for hele konseptet

Kjellbjørn Fossheim

Hydro Aluminium

JWS Gruppen

I en hektisk hverdag i et krevende marked er vi nødt til å ha systemer som sikrer våre og kundenes krav til HMS- og kvalitet. INOSA gjør det!

Kenneth Jansen

General Manager

Få en gratis demonstrasjon

Fyll inn skjemaet for å avtale tid for en gratis demonstrasjon.