I INOSA kan prosedyrer og arbeidsinstrukser enkelt utarbeides med bruk av bilder, symboler, modeller og video. 

INOSAhow

Standardisering av arbeidsoppgaver ved hjelp av visuelle dokumenter

Dokumenter som er bygd opp av visuelle elementer er enklere å lese og forstå. Ved å beskrive arbeidsoppgavene visuelt, kan virksomheten sikre seg at de ansatte både lærer og utfører arbeidsoppgavene riktig.

INOSA er et ideelt verktøy både for å utarbeide og ha styring på arbeidsinstrukser, enpunktsleksjoner (EPL) eller standard operasjonsprosedyrer (SOP).

INOSA er svært brukervennlig slik at ansatte på alle nivå i organisasjonen kan lage visuelle dokumenter. Enkel funksjonalitet for å gi tilbakemelding på dokumentene bidrar til kontinuerlig forbedring av styringssystemet.

Standardisering og visuelle dokumenter er godt lean-arbeid

Å utarbeide gode og visuelle arbeidsinstrukser er en viktig del av virksomhetens arbeid med å standardisere arbeidsprosessene. Omforente standarder er utgangspunktet for å forbedre prosessene. For å kunne forbedre en prosess er det avgjørende at virksomheten er enig om et felles utgangspunkt, altså en standard.

Standardisering av arbeidsprosesser og bruk av visuelle dokumenter er sentrale elementer i arbeid med lean.

Et levende styringssystem

Et levende styringssystem eller ledelsesystem, som det heter i den nye ISO 9001-standarden, er viktig for å få til kontinuerlig forbedring. Det kan også være lurt å etablere et felles system for kvalitet, HMS og eventuelt andre kravelementer og ikke operere med separate systemer. Det skaper bare merarbeid.

Ved å involvere de ansatte i utarbeide og forbedre dokumentene, er dere godt i gang. Gode og lett tilgjengelige rapporter over status i systemet bidrar også til å skape et levende system. Det viktigste er likevel gode interne rutiner for oppfølging, og det vil alltid være virksomhetens eget ansvar.

Funksjonalitet i INOSA:

  • Enkelt å utarbeide visuelle dokumenter (bilder, symboler, modeller, video, tekst)
  • Versjonskontroll (dokumentstyring)
  • Godkjenningskontroll (dokumentstyring)
  • Søkefunksjon
  • Arkivering av dokumenter som ikke lenger er i bruk (dokumentstyring)
  • Endringslogg
  • Tilbakemelding pr. dokument
  • Revisjonsintervall med varsling pr. dokument (dokumentstyring)
  • Mulig å legge inn andre typer dokumenter (Word, Excel, PowerPoint, pdf)

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan lage visuelle dokumenter og skape et levende styringsystem?’
Andre spørsmål?

Ta kontakt med Fredrik på e-post fredrik@inosa.no eller ring 975 32 020.