Risikovurdering må til for å kunne fatte gode beslutninger – få kjennskap til risikoforholdene, og iverksett tiltak for å håndtere disse.

Internkontrollforskriften pålegger alle typer virksomheter å kartlegge risikoforhold knyttet til HMS. En risikovurdering skal blant annet gi organisasjonen informasjon om hvilke interne rutiner dere må etablere for å kunne utføre aktivitetene på en sikker måte. En slik vurdering bør også fokusere på hvilket opplæringsbehov virksomheten har, for å gjøre de ansatte kvalifiserte til  arbeidsoppgavene.

Gode rutiner for risikovurdering innebærer gode forebyggende rutiner. Godt forebyggende arbeid gir mer effektiv drift og mindre brannslukking i det daglige. Uønskede hendelser krever ressurser. Risikovurderinger skal gjøres regelmessig og bør involvere de som er involvert i arbeidsprosessene til daglig for å få et best mulig resultat.

I forkant av en risikovurdering bør virksomheten kartlegge alle krav som virksomheten er underlagt og gjøre en interessentanalyse slik at hele risikobildet blir tydelig.

Tiltak fra en vurdering legges enkelt inn i INOSAdo for oppfølging.

Risikovurderinger kan være utgangspunkt for:

  • Prosedyrer og instrukser
  • Dokumentert sikkerhetsopplæring
  • Målrettet forbedringsarbeid
  • Igangsetting av prosjekter
  • Arbeid med omdømme
  • Strategiske beslutninger

Våre konsulenter har formell kompetanse og lang erfaring i å gjennomføre risikovurderinger.

Kontakt Karl Erik på e-post kej@inosa.no eller ring 916 15 838 for en samtale hvis virksomheten trenger hjelp til risikovurdering.