God miljøledelse kan bidra til mange forbedringer i en virksomhet.

Fokus på miljøprestasjon sikres i alle ledd – fra innkjøp, via ressursbruk, transport og til avfallsproduksjon og -håndtering. God miljøledelse sikrer også at virksomheten møter krav i markedet fra ulike interessenter.

Fremtidens konkurransefortrinn er knyttet til bærekraft. Virksomheter som satser på miljøledelse gjør gode innovative og bærekraftige innkjøp, og skaper lønnsomhet både for miljøet og egen bunnlinje. Fokus på innkjøpsprosesser, tilrettelegging for høy ressursutnyttelse og minimering av avfall gir økt inntjening i tillegg til redusert miljøbelastning.

Et godt miljøledelsessystem er en integrert del av den daglige driften i virksomheten. Gode, praktiske arbeidsrutiner, god kommunikasjon om miljøprestasjoner og god kontakt med interessentgrupper er viktige suksessfaktorer for god miljøledelse.

I INOSA har vi lang erfaring med arbeid med miljøkrav og ledelsessystemer for miljø.

Vi kan hjelpe dere med:

 

Kontakt Karl Erik for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med ditt miljøarbeid: kej@inosa.no eller ring 916 15 838.