Et ledelsessystem kan defineres som virksomhetens kokebok, en beskrivelse av hvordan vi “gjør det hos oss for at vi skal nå våre mål”.

Ledelsessystem er også en samlebetegnelse for de systemer vi bruker til ledelse i en virksomhet, altså styring knyttet til prestasjoner innen økonomi, kvalitet, miljø, arbeidsmiljø og andre faktorer. ISO har en rekke standarder som er et hjelpemiddel for å etablere og vedlikeholde gode ledelsessystem.

Effekten av et godt ledelsessystem kan være

  • fornøyde kunder
  • god risikostyring
  • økt ressursutnyttelse
  • god målstyring

I INOSA har vi arbeidet mye med ulike ledelsessystemer. Det kan være lurt å ha kvalitetsstandarden ISO 9001 i bunn og bygge videre på denne med krav fra andre standarder, alt etter hvilket behov dere har.

Noen aktiviteter er felles for mange standarder:

  • beskrive kontekst
  • kartlegge interessenter
  • identifisere forventninger og krav
  • vurdere risiko
  • etablere strategi og mål

Dette er basis for etablering av ledelsessystem.  Generelt er det lurt å tenke enkelt og å ha brukeren i fokus når dere lager et system. Et godt system er til nytte til for den ansatte slik at virksomheten kan nå sine mål.

Ulike standarder

Hvis dere planlegger sertifisering eller å etablere et system i henhold til en standard kan vi hjelpe dere med:

Verktøy

Hvis dere ønsker et brukervennlig og effektivt verktøy å administrere, publisere og vedlikeholde ledelsessystemet, er INOSAhow ypperlig til å håndetere dokumentene og INOSAwho for å styre kompetansen (hvem har lest hvilke dokumenter).

Ta kontakt med Karl Erik for å få vite hvordan vi kan bidra til å etablere et ledelsessystem: kej@inosa.no eller ring 916 15 838.