God kvalitetsledelse vil si å etablere og vedlikeholde et kvalitetssystem som brukes daglig til å forbedre virksomhetens prestasjoner.

Et ledelsessystem for kvalitet viser hvordan en virksomhet styrer sine aktiviteter for å kunne levere varer og tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet.

INOSA kan hjelpe til med å etablere et kvalitetssystem i henhold til krav i ISO 9001 eller andre kvalitetstandarder. Vi kan også hjelpe til med å vedlikeholde og forbedre et system. Hvis planen er å bli sertifisert etter ISO 9001, kan vi hjelpe til fram til sertifisering.

Å bygge et godt system for kvalitetsstyring krever god planlegging og inngående kunnskap om virksomhetens aktiviteter. Det er også viktig at alle krav til kvalitet er kartlagt enten det er myndighetskrav, kundekrav eller interne krav.

Brukervennlighet og tilgjengelighet for alle ansatte er viktige faktorer for oss når vi hjelper til med å bygge system. Vi har utarbeidet vår standard metode for å bygge system. Denne metoden tilpasser vi til den enkelte kundens behov og utgangspunkt, samtidig som det blir effektivt.

Levende system

Et godt system oppleves som nyttig for alle ansatte og blir fortløpende oppdatert som en naturlig del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet til virksomheten. Systemet skal forenkle opplæring og sikre at arbeidet blir utført som planlagt. Regelmessige internrevisjoner er en nyttig del av kvalitetsarbeidet.

Vi kan hjelpe dere med å:

 • Etablere kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001 eller andre relevante kvalitetsstandarder
 • Oppdatere kvalitetssystemet til ISO 9001:2015-standard
 • Planlegge, gjennomføre og rapportere:
  • internrevisjoner (en gang eller regelmessig)
  • risikovurdering
  • ledelsens gjennomgåelse
  • leverandør-auditer
  • samsvarsvurderinger
  • interessentanalyser

Våre konsulenter har lang erfaring fra arbeid med kvalitetsledelse. Send en e-post til Karl Erik kej@inosa.no eller ring 916 15 838.