God HMS-ledelse vil si å gjøre HMS-arbeidet til en integrert og naturlig del av den daglige driften. Gode resultater innen helse, miljø og sikkerhet er et produkt av god kultur og systematisk arbeid over tid.

Alle virksomheter er underlagt lovkrav til helse, miljø og sikkerhet. Virksomheten skal arbeide systematisk med HMS og sikre at lover og krav blir ivaretatt. For å sikre kontroll med at virksomheten møter disse HMS-kravene, er det lurt å dokumentere rutiner for HMS-styring i et system. HMS-systemet kan gjerne være integrert i kvalitetssystemet, både for å benytte samme verktøy og for å ha felles dokumentasjonsrutiner.

For å etablere et godt HMS-system, er det viktig å ha oversikt over hvilke krav som stilles og samtidig ha god kunnskap om virksomhetens aktiviteter.

INOSA har lang erfaring med systematisk HMS-arbeid.

Våre konsulenter kan hjelpe dere med å:

 • Kartlegge krav
 • Gjennomføre risikovurdering
 • Etablere:
  • system for HMS-styring i følge myndighetskrav som internkontrollforskriften og andre relevante krav
  • styringssystem for arbeidsmiljø i følge ISO45001 og klargjøre for sertifisering
  • gode rutiner for avviksbehandling og årsaksgranskning
 • Årsaksgranskning av uønskede hendelser
 • Gjennomføre samsvarsvurderinger
 • Planlegge og gjennomføre:
  • vernerunder og interne revisjoner
  • ledelsens gjennomgåelse av HMS-systemet

 

Kontakt gjerne Karl Erik for en samtale om HMS-ledelse: kej@inosa.no eller ring 916 15 838.