demings sirkel

Demings sirkel. En sentral metode i kvalitets- og forbedringsarbeid.

INOSA kan bidra med kompetanse, metodikk og verktøy for å bygge kultur og struktur for kontinuerlig forbedring. Det finnes mange filosofier og metoder for å drive forbedringsarbeid. Vi mener det er viktig å velge noen få og enkle prinsipper og metoder, og holde seg til disse. Vår tilnærming er forbedringsarbeid etter lean prinsipper.

Å skape en kultur der forbedringer er en del av hverdagen, er en stor oppgave. Samtidig er dette kanskje den mest lønnsomme investeringen virksomheten kan gjøre.

Vi tilpasser metoder og aktiviteter etter virksomhetens behov.

Vi er opptatt av at opplæring og arbeid med case skal være relevante og praksisnære. For oss er det avgjørende å sikre god involvering, deltakelse og læring.

Metoder

Metoder vi bruker i vårt arbeid med kontinuerlig forbedringsarbeid (lean) er:

  • ståstedsanalyser

    TPS hus

    Toyota Production System House – enkel visualisering av et omfattende forbedringssystem

  • prosessmodellering og verdistrømsanalyse
  • strukturert problemløsning med A3
  • PUKK-hjulet (PDCA)
  • 5S, visuell produksjon
  • styring blant annet i form av tavler

Verktøy

INOSA har utviklet effektive verktøy for kontinuerlig forbedringsarbeid. Filosofien bak disse er brukervennlighet med den som utfører jobben i fokus. Les mer om standardisering og forenkling med INOSAhow og INOSAflow, styring av kompetanse i INOSAwho, oppfølging av avvik med INOSAwhy og utforming og oppfølging av tiltak med INOSAdo.

Våre medarbeidere har god erfaring med organisasjonsutvikling og forbedringsarbeid i både privat og offentlig sektor.

Send e-post til bente@inosa.no eller ring 917 05 373 for mer informasjon om hvordan vi kan bidra til forbedringsarbeid etter lean prinsipper i din virksomhet.

Be gjerne om referanser fra vårt arbeid med forbedringsarbeid i ulike virksomheter.