Tjenester

I INOSA kan vi hjelpe dere med å etablere gode ledelsessystem innen kvalitet, HMS eller med andre forbedringsprosjekter. Vi har solid kompetanse fra ulike virksomheter – både fra privat og offentlig sektor.

Vi kan hjelpe til med små og større prosjekter eller vi kan bidra på mer fast basis som en støtte til driftsorganisasjonen.

Eksempler på noe vi kan bidra med:

Kurs

Vi arrangerer også kurs innenfor de samme fagområdene som nevnt over. Kursene kan gjennomføres lokalt eller dere kan foreslå et egnet sted.

Kursene tilpasses virksomheten deres med basis i kjente problemstillinger og arbeidsformer.

Send en forespørsel til Bente via e-post bente@inosa.no eller ring 917 05 373 dersom du har spørsmål om noen av tjenestene eller kurs-mulighetene.