Det viktigste ved alle typer forbedringsarbeid er å gjennomføre gode tiltak. Det har liten verdi å registrere forbedringsmuligheter om det ikke blir gjennomført tiltak. Ved å samle alle typer tiltak i virksomheten i en tiltakslogg, letter du arbeidet med å registrere, følge opp og evaluere tiltakene.

I INOSA kan du registrere tiltak fra mange ulike kilder (f.eks. A3’er, møter, revisjoner, vernerunder eller enkeltstående forbedringsforslag) i en tiltakslogg. Tiltak som kommer fra avviksbehandling i INOSA overføres direkte til tiltaksloggen.  Uansett hva som skaper et tiltak så er behovet for oppfølging viktig. Virksomheten kan enkelt holde oversikt over hvilke tiltak som er besluttet og status på disse.

Tiltakene kan registreres og følges opp via mobiltelefon, nettbrett eller på PC-en. Enkelt og effektivt!

Når du har opprettet et tiltak, sender du dette til en person som settes ansvarlig for å gjennomføre det. Den som mottar et tiltak for gjennomføring må akseptere ansvaret for tiltaket. Varsling via e-post sørger for at tiltakene ikke blir glemt, og rapporter gir god oversikt over fremdrift og status for tiltak i de ulike delene av virksomheten.

Det er viktig å sjekke ut om et tiltak virker etter hensikten før det lukkes; det må evalueres. I INOSA er det funksjonalitet for å gjennomføre en enkel evaluering av tiltakene som siste trinn i tiltaksprosessen.

I INOSA får du samlet alle tiltakene på et sted og på den måten får du en oversiktlig og effektiv tiltaksoppfølging.

tiltak

Tiltakslogg hvor tiltakene er sortert på hvor de kommer fra

Send e-post til fredrik@inosa.no eller ring 975 32 020 for mer informasjon om hvordan du kan få samlet oppfølging av alle tiltak på en plass.