Prosessmodeller gir god oversikt over rekkefølge og avhengigheter i arbeidsoppgaver eller aktiviteter. Ved å innlede en beskrivelse med en enkel modell, blir budskapet visuelt og mye enklere å lese. Noen ganger kan en god prosessmodell være en prosedyre i seg selv.

En prosessmodell gir god oversikt over aktivitetene i oppgaven. Prosessmodellering.

Prosessmodeller gir god oversikt over aktivitetene i oppgaven.

I INOSA kan du lage prosessmodeller direkte i et dokument. Rekkefølgen i oppgavene blir dermed veldig grei å forstå før du beskriver de enkelte punktene i arbeidsprosessen.

Å utarbeide en modell har flere gode effekter; de som deltar i arbeidet får god innsikt i aktivitetene, modeller er enklere å lese enn lang tekst og de kan brukes som utgangspunkt for mye annet arbeid (struktur i ledelsessystem (styringssystem), risikovurdering, kartleggingsarbeid m.m).

Ved å starte dokumenter som prosedyrer og arbeidsinstrukser med en prosessmodell har du et godt utgangspunkt for en god standard.

I INOSA er det er mulig å lagre en prosessmodell separat og bruke den i flere dokumenter, eller som utgangspunkt for nye modeller.

Ved å legge lenker til dokumenter eller mapper på de ulike boksene i modellen, kan du bruke en modell til å navigere i ledelsessystemet. Det er også enkelt å lenke til bilder, andre modeller, prosedyrer eller web-sider.

Send e-post til fredrik@inosa.no eller ring 975 32 020 for å høre hvordan dere kan bruke prosessmodeller som et viktig element i visuelle dokumenter.

prosessmodell

Prosessmodeller kan brukes til å navigere i et ledelsessystem