Vi tilbyr

INOSA tilbyr programvare og tjenester for støtte til kontinuerlig forbedringsarbeid. Programvaren er i bruk hos kunder over hele verden og i mange bransjer.

Vårt mål er å hjelpe virksomheter med å forenkle og forbedre

I INOSA er vi levende opptatt av å forenkle prosesser, standardisere oppgaver, involvere medarbeidere og skape en god og varig forbedringskultur. Til dette benytter vi våre verktøy og metoder som vi har utviklet og forbedret over mange år.

Hvem er vi?

Eramet Norway Sauda (foto: fra hjemmesiden til ENS)

Våre ansatte har lang erfaring med forbedringsarbeid og kvalitets- og HMS-arbeid fra prosessindustien og en rekke andre virksomheter og bransjer. Vi holder til i Haugesund og Kristiansund, men historien vår startet ved Eramet Norways smelteverk i Sauda. Der ble den første versjonen av programvaren vår utviklet for over 15 år siden. Siden den gang har vi forbedret, utvidet og oppdatert programvaren mange ganger, men prinsippene og filosofien bak er den samme: visualisere og forenkle med brukeren i fokus.

Miljøledelse

Forbedringsarbeid er like viktig internt som eksternt. God miljøledelse kan bidra til mange forbedringer og vi har derfor valgt å sertifisere oss som Miljøfyrtårn.