Internasjonalt

Standardisering og visualisering av arbeidsprosesser er like viktig i Brasil som i Qatar eller på Island!

INOSA as ble etablert i Sauda i 2006 og har siden den gang fått kunder i hele Norge og også internasjonalt. Våre verktøy blir brukt på verdens største aluminiumsverk i Qatar, og hos kunder i Brasil, Nederland, Tyskland, Island og i USA.

Dette betyr også at INOSA verktøyet er oversatt til en rekke språk: norsk – engelsk – tysk – fransk – spansk – portugisisk – nederlandsk – polsk – litauisk og islandsk.

 

Visualisering

Gode visuelle standarder setter fokus på å gjøre ting rett første gang.

Ved å bruke bilder og symboler til å fortelle hvordan en oppgave skal utføres, gjør du beskrivelsen lettere å forstå. Det at de ansatte vet og forstår hva de skal gjøre reduserer faren for å gjøre feil. Gode visuelle standarder setter med andre ord fokus på å gjøre ting rett første gang i stedet for å bruke masse ressurser på å rette opp feil, granske og dokumentere i ettertid.

Visuelle standarder er sentrale for alle som arbeider med lean og kontinuerlig forbedring.

Mål

Vårt mål er å hjelpe virksomheter med å forenkle og forbedre.

I INOSA er vi levende opptatt av å forenkle prosesser, standardisere oppgaver, involvere medarbeidere og skape en god og varig forbedringskultur. Til dette benytter vi våre verktøy og metoder som vi har utviklet og forbedret over mange år.

Forbedringsarbeid er like viktig internt som eksternt. God miljøledelse kan bidra til mange forbedringer og vi har derfor blant annet valgt å sertifisere oss som Miljøfyrtårn.