Hvordan kan du sikre deg at de ansatte har lest arbeidsinstruksene? Hvordan kan du sikre deg at alle har kunnskap om den siste endringen i en ny versjon av et dokument? Kompetansestyring er mye mer enn å ha kontroll på kurs og sertifikater. Viktigheten av å ivareta organisasjonens kunnskap er tydelig fokusert i siste versjon av ISO 9001.

I INOSA har hver ansatt «Min side» med oversikt over hvilke dokumenter vedkommende skal lese. Verktøyet registrerer hvem som har kvittert for gjennomgang av hvilke dokumenter. Dokumenter kan i denne sammenhengen være prosedyrer, instrukser, quiz’er, nettsider, avvik, forbedringstiltak, praktiske tester, kurs m.m. Dokumentene er koblet opp mot roller i virksomheten. Slik får du som leder en god oversikt over de ansattes realkompetanse og den ansatte selv får enkelt oversikt over hvilke dokumenter som må gjennomgås.

For å teste kunnskapen er det mulig å legge til en quiz eller å legge til co-signering av et dokument. Ved co-signering skal en faglig ansvarlig eller leder kvittere for en ansatt i tillegg til den ansatte selv.

Når f.eks. en instruks er revidert får alle som har dette dokumentet knyttet til sin rolle et varsel om å lese dokumentet på nytt. INOSA bidrar dermed til å sikre at alle viktige endringer blir kommunisert til de ansatte de gjelder for på en lite ressurskrevende måte. Hvis noen har vært på ferie eller hatt annet fravær, er oversikten over dokumenter som skal leses klar når de starter på jobb igjen.

INOSA er ideelt til bruk for dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av farlig arbeidsutstyr.

Ønsker du å vite mer om hvordan kompetansestyringen kan gjøres med mindre ressursbruk?

Send e-post til fredrik@inosa.no eller ring 975 32 020

 

rapport who

Eksempel på rapport:  Oversikt over kompetanse for effektiv kompetansestyring.