INOSA – brukervennlig programvare for kontinuerlig forbedring

INOSA programvare er modulbasert og har moduler for å:

Programvaren er utarbeidet med basis i lean prinsipper og med brukeren i fokus. Ved å lage dokumentene visuelle blir de enklere å lese og forstå – bilder og symboler er lettere å lese enn ren tekst. Programvaren kan benyttes som et av flere lean verktøy.

Programvaren har vært i bruk i over 10 år og benyttes daglig av mange tusen brukere over hele verden. All videreutvikling skjer i tett dialog med kundene våre for å sikre et fortsatt brukervennlig produkt. De aller fleste av virksomhetene som bruker programvaren er ISO-sertifiserte.

INOSA programvare kan installeres enten som en skyløsning (asp) eller som en installasjon på kundens intranett.