Dokumentert sikkerhetsopplæring – viktig med effektive rutiner

Forskrift om utførelse av arbeid stiller krav til dokumentert sikkerhetsopplæring. I 2016  kom et tilleggskrav om at opplæringen skal være utstyrsspesifikk (§10-4). For virksomheter med mye utstyr og mange ansatte, kan dette fort bli utfordrende å holde styr på.

Arbeidstilsynet kontrollerer

Bakgrunnen for kravet er at de ansatte skal arbeide trygt og ikke skade seg på arbeid, men noen enkle søk på nettet viser at dette likevel skjer ofte. Arbeidstilsynet gjennomfører i disse dager en landsdekkende tilsynsaksjon i industrinæringen. Tilsynene er uanmeldte og fokuserer nettopp på farlige maskiner og arbeidsutstyr. – Vi ser at det er mange skader og ulykker i industrien. De fleste ulykkene skjer i forbindelse med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr. Unge arbeidstakere og arbeidstakere i små virksomheter er mest utsatt. Gevinsten ved å forebygge ulykker er stor, både for virksomheter, arbeidstakere og samfunnet generelt, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Å skulle dokumentere opplæringen for ansatte i bruk av farlig arbeidsutstyr, krever en god plan, noen strukturerte rutiner og et godt verktøy. Mange virksomheter ender opp med lister med signering for å dokumentere opplæringen. Vedlikehold av listene blir ofte fort personavhengig og vanskelige å holde ajour. Slik trenger det ikke å være.

Eksempler på skader etter bruk av arbeidsutstyr (dokumentert sikkerhetsopplæring)

Hvilke krav gjelder?

Forskrift om utførelse av arbeid stiller krav om at arbeidstaker skal ha opplæring i bruk av arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk. Hvilket utstyr dette dreier seg om, må virksomheten selv avgjøre ved å kartlegge utstyr og gjennomføre en risikovurdering. Opplæringen skal omfatte både teoretisk og praktisk kunnskap om sikker bruk og betjening av utstyret, og det skal gis opplæring i det spesifikke arbeidsutstyret virksomheten har. Både den teoretiske og den praktiske opplæringen skal dokumenteres.

Bruk av INOSA programvare til dokumentert sikkerhetsopplæring

I INOSA kan vi gjøre det sånn:

Sikker bruk av vinkelsliper

 • Teori: Beskrive sikker bruk av utstyret i et INOSAhow-dokument ved hjelp av bilder, symboler, tekst og eventuelt video. Sørg for at beskrivelsene blir utstyrsspesifikke, dette kan enkelt gjøres ved hjelp av bilder.
 • Praktisk opplæring:
  • Beskrive den praktiske opplæringen og legge til co-signering av en faglig ansvarlig / fadder
 • Legge til en quiz hvis vi ønsker å teste ut kunnskapen
 • Dokumentasjon:
  • Når den ansatte har lest og kvittert for lesing, er den teoretiske opplæringen dokumentert.
  • Når fadder har kvittert på co-signering, er den praktiske opplæringen dokumentert.
  • Rapporter kan enkelt skrives ut for å se hvem som er opplært i hva og når opplæringen ble gjennomført.

Ta gjerne kontakt hvis dere ønsker å vite mer: Fredrik@inosa.no