avvik

Registrering via telefon, nettbrett eller PC

Av og til oppstår det uønskede hendelser eller vi oppdager farlige forhold. Dette er viktig input til forbedringer og må tas godt vare på. For å registrere og behandle forbedringsmulighetene er det viktig å ha et brukervennlig verktøy, ofte kalt et avvikssystem.

Ved å undersøke og behandle slike forbedringsmuligheter, kan vi finne årsaker og iverksette de rette tiltakene for å oppnå varig forbedring.

I INOSA kan du enkelt registrere og behandle forbedringsmuligheter i form av hendelser, tilløp eller forhold. Gode rutiner for å behandle forbedringsmulighetene er viktig for å tilrettelegge for kontinuerlig forbedring av virksomheten. Også kalt avviksbehandling.

Registrering gjør du enten via en app på telefon eller nettbrett, eller via PC. Beskriv hendelsen kort, legg ved et bilde hvis du ønsker det og send! Det skal være enkelt å gjøre registreringen for å engasjere flest mulig av de ansatte i dette arbeidet.

Det er det mulig å vurdere hendelsene etter alvorlighetsgrad. En vurdering av risikoen knyttet til hendselsen gir en risiko-score med farge rød, gul eller grønn. Slik kan du enkelt sortere og prioritere de hendelsene som var mest alvorlige.

avvik-eksempel

 

For å finne gode tiltak må vi finne riktige årsaker, og da er det lurt å gå systematisk til verks. I INOSA er det innebygd funksjonalitet for hvorfor-hvorfor-analyse som hjelper deg med å avdekke rotårsaker. Når du har funnet årsaker, utformer dere tiltak som skal eliminere denne type hendelser. Tiltakene overføres til tiltaksmodulen i INOSA hvor du setter tidsfrist og ansvarlig. I tiltaksmodulen er det også funksjonalitet for å evaluere og etterprøve tiltakene.

I INOSA får du enkle og visuelle rapporter som gir deg oversikt over forbedringsmulighetene og tiltakene i virksomheten din.

 

avvik-3

Oversikt over forbedringsmuligheter med status, risikoindikasjon og konsekvenstype

 

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan gjøre avviksbehandling til et forbedringsverktøy? Send e-post til fredrik@inosa.no eller ring 975 32 020.