Trenger du miljødokumentasjon for å delta i anbud?

Stadig flere virksomheter stiller krav til miljødokumentasjon ved anbudskonkuranser. Å ha kontroll på miljødokumentasjonen sin er bare en av fordelene ved å være miljøsertifisert.

Det finnes flere sertifiseringsordninger for å bli miljøsertifisert. INOSA kan støtte arbeidet frem til sertifisering både i henhold til Miljøfyrtårn og ISO 14001.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som trenger miljødokumentasjon og vil vise samfunnsansvar.

Det er mange fordeler ved å sertifiseres som Miljøfyrtårn:

  • Godkjent miljødokumentasjon i anbudsprosesser
  • Spar penger ved redusert energibruk og avfallsmengde
  • Økt fokus på HMS og lavere sykefravær
  • Digitalt system for å måle effekten av miljøtiltakene
  • Bidra til et bedre miljø og lavere klimagassutslipp

For tiden hjelper vi 6 virksomheter i Rogaland med å bli Miljøfyrtårn. En typisk sertifiseringsprosess tar gjerne et halvt års tid. Vi bidrar som godkjente Miljøfyrtårn-konsulenter i kartleggingsarbeidet og støtter opp om arbeidet med å møte kravene. Det er utarbeidet egne bransjekrav for ulike bransjer.

I arbeidet med miljøsertifisering har vi fokus på at miljøarbeidet skal være en integrert del av den daglige driften og ikke noe som kommer i tillegg til den. Rutinene rundt miljøarbeidet må være enkle og effektive for at de skal virke godt over tid.

Les mer om hva vi kan hjelpe til med i forbindelse med miljøledelse.

Les mer om Miljøfyrtårn eller ta kontakt med en av våre Miljøfyrtårn-konsulenter:

  • Ronny: e-post eller ring 988 04 891
  • Fredrik: e-post eller ring 975 32 020

 

Få en gratis demonstrasjon

Fyll inn skjemaet for å avtale tid for en gratis demonstrasjon.