Stort engasjement på kurs i prosjekt- og forbedringsarbeid hos Norsk Stein

I disse dager gjennomfører vi et bedriftstilpasset kurs i prosjekt- og forbedringsarbeid ved Norsk Stein i Suldal.

I løpet av kurset går vi gjennom definisjoner, metoder og verktøy for prosjekt og forbedringsarbeid. Sammen med kursdeltakerne kartlegger vi styrker og forbedringsmuligheter ved dagens praksis. På bakgrunn av dette utarbeider deltakerne sammen prosessmodeller for hvordan de ønsker at prosjektarbeid skal gjennomføres i virksomheten fremover. For å få til gode rutiner og omforente prosedyrer er involvering viktig. Norsk Stein har løst dette ved å samle en stor gruppe ressurspersoner fire fredager denne høsten.

Etter engasjementet å dømme, blir dette veldig bra!

Planlegging og gjennomføring av kurset gjennomføres av Espen Thompson og Bente Baugstø fra INOSA. Kurset har kommet i stand gjennom UIR-samarbeidet.

 

img_1005

Prosessmodellering av prosjektprosessen, Espen Thompson sorterer aktiviteter.

 

img_1007

Gode diskusjoner om prosjekt- og forbedringsarbeid.

Få en gratis demonstrasjon

Fyll inn skjemaet for å avtale tid for en gratis demonstrasjon.