Statoil Sture og Kollsnes – ny kunde

Statoil sine landanlegg Kollsnes og Sture tar i bruk INOSA.

Statoil Sture og Kollsnes benytter nå INOSA i arbeidet med å visualserere og dokumentere sine arbeidsoppgaver.

Vi er veldig glade for at de har valgt INOSA og ser fram til samarbeidet!

Prosessanlegget på Kollsnes i Øygarden vest for Bergen behandler gassen fra feltene Troll, Kvitebjørn, Visund og Fram. Anlegget kan behandle inntil 144,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) naturgass i døgnet. På Kollsnes blir våtgassen (NGL – natural gas liquids) skilt ut av gassen. Tørrgassen som er igjen komprimeres før store kompressorer skyver den ut i rørsystemene som tar gassen ut til kundene.

 

Sture-terminalen i Øygarden kommune i Hordaland er en viktig utskipningshavn for råolje. Terminalen mottar råolje fra Oseberg-området gjennom Oseberg Transport System (OTS) via en 115 kilometer lang oljerørledning fra Oseberg Feltsenter, og råolje fra Grane-feltet gjennom Grane Oil Pipeline (GOP) via en 212 kilometer lang oljerørledning. Svalin-feltet ble koblet på Grane-røret i 2014. Fra slutten av 2015 er det transportert råolje fra Edvard Grieg-feltet til Sture via GOP, og fra 2016 vil også Ivar Aasen-feltet koble seg på samme rørledning med mer olje til Sture.

 

Få en gratis demonstrasjon

Fyll inn skjemaet for å avtale tid for en gratis demonstrasjon.