Sauda IL fotball med INOSA på vei mot kvalitetsklubb

Roger Birkeland og Målfrid S. Årthun i fotballgruppa Sauda IL er i gang med arbeidet med å bli kvalitetsklubb.

Fotballgruppa i Sauda IL tar i bruk INOSA som verktøy i arbeidet med å bli kvalitetsklubb.

Norges Fotballforbund har lansert et kvalitetsklubb-konsept for å arbeide mer systematisk, strukturert og kvalitetsbevisst. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.

Fotballgruppa i Sauda IL har nettopp startet dette arbeidet. Målfrid S. Årthun og Roger Birkeland i fotballgruppa sier at Sauda IL ønsker å få godkjent-stempel som kvalitetsklubb av flere årsaker:

  1. Det skal ikke være tilfeldig hvilket tilbud en får, og hvordan det gis, når en er aktivt medlem i Sauda IL Fotball.
  2. Personer som tar på seg verv i Sauda IL Fotball skal slippe å finne ut av hva de skal gjøre og hvordan de skal gjøre dette selv. De skal få opplæring og lett kunne finne informasjon om hvilke rutiner og retningslinjer som gjelder.
  3. Dette innebærer også at det settes noen rammer for det vervet en tar på seg. En forplikter seg til å følge de felles verdier og kjøreregler som gjelder i Sauda IL Fotball.  Det er ikke helt «fritt frem» for egne tanker og idêer, selv om det selvsagt gis et individuelt handlingsrom.
  4. Det er klubben, ved styret, som er sjefen. Styret har ansvar for gode og involverende prosesser som sikrer at alle som ønsker kan få mulighet til å påvirke utviklingen.

Se mer om kvalitetsklubb: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/

Bruk av INOSA sitt kvalitetsverktøy skal være en hjelp for å innfri kravene som stilles til klubber som ønsker kvalitetsklubb-stempel

Målfrid og Roger trekker fram følgende fordeler med å bruke INOSA i dette arbeidet:

  1. Vi får en digital og varig dokumentbase som beskriver aktivitet, organisasjon, kompetanse og samfunns- og verdiarbeid. Strukturen på dokumentene følger kvalitetskravene til NIF.
  2. Dokumentene er enkle å lage og å revidere. Det kan også brukes bilder i dokumentene slik at det er enkelt for alle å få oversikt over informasjon. Eks. standard for orden i kiosk, i fotballbod m.m.
  3. Et årshjul med beskrivelse av hva som skal gjøres av hvem og når, sikrer kontinuitet i arbeidet med utvikling av klubben. I tillegg dokumenteres det hva som er gjort.

Selv om styremedlemmer og øvrige dugnadspersoner skiftes ut, vil videreutvikling av klubbens arbeid fortsette. Kompetanse tas vare på og videreføres og – utvikles. Den lever ikke i hodene på folk som har hatt verv, og forsvinner ut med disse.

  1. Verktøyet sikrer at historikken tas vare på. Det kan være nyttig å se hva og hvordan ting ble gjort før, og grunnen til endring. Dette får en loggført, og da slipper mange å gjøre samme eventuelle feil.
  2. I tillegg til møte med trenere og andre personer med verv, vil opplæring kunne gis digitalt. Slik kan en nå alle med informasjon, også de som ikke har anledning til å stille i møter. Hver bruker får tildelt en rolle, og de får informasjon de skal ha knyttet til denne rollen. Styret vil også få en oversikt over hvem som har gjennomført opplæringen.
  3. Verktøyet kan bidra til å sikre involvering fra de som er «ute i felten» ved at det er en digital tilbakemeldingsfunksjon der gode innspill kan nå styret – også fra personer som kanskje ikke liker å uttale seg i fellesmøter.

Vi i INOSA gleder oss til å følge dette arbeidet og synes det er veldig kjekt at verktøyet tas i bruk på nye områder!

Få en gratis demonstrasjon

Fyll inn skjemaet for å avtale tid for en gratis demonstrasjon.