Opplæring i internrevisjon

Første kursdag for interne revisjoner ble avhold i Kvinesdal

Interne revisjoner er en nyttig rutine for kontinuerlig forbedring av en virksomhet. Eramet Norway har valgt å kurse sine ansatte i planlegging og gjennomføring i internrevisjon.

Å gjennomføre interne revisjoner regelmessig gir virksomheten god informasjon om ledelsesystemet virker etter hensikten, og det gir innspill til hvilke tiltak som bør gjøres for å forbedre det. Godt opplærte internrevisorer er en god investering i virksomhetens forbedringsarbeid.

Vi er nå i gang med opplæring av Eramet Norways internrevisorer. Kursene holdes over 3 dager og med deltakere fra alle de tre produksjonsstedene: Kvinesdal, Porsgrunn og Sauda. Første samling var i Kvinesdal denne uka. Ved å gjennomføre kurset samlet for produksjonsstedene oppnår Eramet også at deltakere blir bedre kjent med hverandre noe som er også nyttig med tanke på erfaringsoverføring.

Kurset er satt opp med noe teori og en god del oppgaver og kursinstruktør fra INOSA er Karl Erik Johansen.

INOSA holder bedriftstilpassede kurs, men planlegger også å gjennomføre en introduksjon til interne revisjoner som et 5-timers kurs. Ta gjerne kontakt hvis dette er interessant.

Få en gratis demonstrasjon

Fyll inn skjemaet for å avtale tid for en gratis demonstrasjon.