Påvirker miljøsertifisering i barnehager barna?

HSH-studentene Ingvild Baugstø og Gro Janne Sommersel har undersøkt om miljøsertifserte barnehager har mer miljøbevisste bar.
HSH-studentene Ingvild Baugstø og Gro Janne Sommersel har undersøkt om miljøsertifserte barnehager har mer miljøbevisste bar.

HSH-studentene Ingvild Baugstø og Gro Janne Sommersel har undersøkt om miljøsertifisering av barnehager gir mer miljøbevisste barn.

HSH-studenter har undersøkt om barn som går i miljøsertifiserte barnehager er mer miljøbevisste enn barn i andre barnehager.

Ingvild Baugstø og Gro Janne Sommersel er nyutdannede førskolelærere og har skrevet bacherlor-oppgave om miljøbevissthet hos barn i barnehager.  De har kartlagt en rekke barnehager, både miljøsertifiserte og ikke-sertifiserte, og sammenliknet hvor miljøbevisste barna er med tanke på avfallsortering, kompostering, gjenbruk, kjøkkenhage og turer i nærområdet.

Resultatene fra oppgaven viser at når det gjelder avfallsortering er barna fra miljøsertifiserte barnehager mer miljøbevisste enn de fra ikke-sertifiserte barnehager. For de andre miljøaktivitetene er det mindre forskjell.

Vi tror at miljøsertifisering kan bidra til å øke både barns og voksnes innstilling til miljø i tillegg til at mer struktur og kontroll kan gi forbedret drift i barnehagen. Det er mange fordeler med miljøsertifisering!

INOSA har bidratt med rådgivning for oppgaven. Vi gratulerer Ingvild og Gro Janne med en spennende oppgave og et flott resultat!

INOSA kan også bidra med konsulenthjelp for miljøsertifisering, både Miljøfyrtårn og ISO 14001, av alle typer virksomheter.

Få en gratis demonstrasjon

Fyll inn skjemaet for å avtale tid for en gratis demonstrasjon.