Miljørettet helsevern – god rutine, ikke tilsynsbasert skippertak

Miljørettet helsevern handler om å sikre om barnas arbeidsmiljø.

Full av dritt: Slik så vaskekluten ut etter at elever på elektrolinjen prøvde å rengjøre en ventilasjonspumpe. Foto: Tom Erik Taule

Full av dritt: Slik så vaskekluten ut etter at elever på elektrolinjen prøvde å rengjøre en ventilasjonspumpe. Foto: Tom Erik Taule

Arbeid med miljørettet helsevern må være en integrert del av de daglige rutinene og ikke skippertak før et tilsyn. Det har vært mange oppslag i media den siste tiden med eksempler på at rutinene ikke er gode nok.

“Jeg er lettere sjokkskadet”, sier rektor i Bergen om forholdene ved Åsane videregående skole. Elevene har rapportert om dårlige forhold. BT, 18.juni 2015

I Haugesund er det heller ikke kontroll: 5 av 13 skoler er ikke godkjente i henhold til forskrift om miljørettet helsevern. Haugesunds Avis 25.juni.15

Å ha gode rutiner for miljørettet helsevern sikrer barna som går på skolen eller i barnehagen et godt miljø, og barna er vår viktigste ressurs. Gode rutiner handler også om å være i forkant av problemer og uønskede hendelser. Alle uønskede hendelser

Rossabø skole: Rossabø skole har avvik på renhold og trafikkforhold og er ikke godkjent. Foto: Terje Størksen (H-avis)

Rossabø skole: Rossabø skole har avvik på renhold og trafikkforhold og er ikke godkjent. Foto: Terje Størksen (H-avis)

krever ressurser i ettertid til brannslukking og feilretting. Å gjøre ting riktig første gangen handler om å ha gode rutiner. Brannslukking er en tidstjuv så sant brannen kunne vært unngått.

INOSA har verktøy for å lage gode rutiner.

Få en gratis demonstrasjon

Fyll inn skjemaet for å avtale tid for en gratis demonstrasjon.