Lesevansker mindre utfordrende med INOSA

Over en million nordmenn sliter med generelle lesevansker etter endt skolegang. Med styringsverktøyet INOSA får de muligheten til å forstå viktige arbeidsprosedyrer – uten å måtte lese.

Samfunnets krav til lese- og skriveferdigheter blir stadig strengere, og voksne med lesevansker har en reell frykt for skjemaer som mål leses, forstås og fylles ut på jobb.

– Industrien må legge til rette

Industrien har behov for kompetanse og arbeidskraft, og administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, er derfor opptatt av at industrien må legge til rette for at også de med lese- og skrivevansker får muligheten til å bidra. 

– Vi trenger medarbeidere som er kompetente og som kan fungere, selv om de har noen utfordringer. Vi trenger også å kunne rekruttere nye medarbeidere, og da må vi legge til rette for et inkluderende arbeidsliv, sa Lier-Hansen til NRK Dagsrevyen 21. mai i år.

Med INOSA har industri og andre næringer mulighet for å åpne opp arbeidslivet på en måte som gir flere muligheter, både for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Forståelig gjennom visualisering

Med INOSA forsvinner mange av utfordringene de opplever i arbeidshverdagen. INOSA gjør det nemlig enkelt å utarbeide dokumenter som arbeidsinstrukser, énpunktsleksjoner og prosedyrer ved å kutte ned på tekstbruken, og heller benytte bilder, symboler, video og flytmodeller. Ved å beskrive arbeidsinstrukser visuelt, kan virksomheten sikre seg at de ansatte både lærer og utfører arbeidsoppgavene riktig på en mer effektiv måte.

– Det er mange som har utfordringer med å lese, men som likefullt kan være drivende dyktige folk og ressurser det er mulig å utnytte på en mye bedre måte, sier Bente Baugstø, adm. dir. i INOSA.

Som på YouTube

Utfordringene med dokumentforståelse var på mange måter utgangspunktet for etableringen av INOSA for 15 år siden.

– Vi så at mange opplevde utfordringer med at det var så mye som måtte leses. Mens noen hadde lese-vansker, hadde andre lese-vegring for lange dokumenter. Vi har folk med erfaring fra Brasil, der analfabetismen har vært stor, og der de har vært flinke til å bruke fargekoder og bilder for å gjøre ting enklere og mer forståelig, Sier Baugstø.

Visualisering med bilder, symboler og video har utgangspunkt i LEAN-tankegangen, og har blant annet vært en suksess-oppskrift for IKEA. Deres bruksanvisninger inneholder ikke ett eneste ord, og symbolene forstås av alle – uansett hvilket morsmål man måtte ha.

– Siste generasjon nå er jo også vant til å benytte seg av «How to»- og «DIY»-videoer på YouTube. Med INOSA kan man enkelt bygge denne tanken inn i prosedyreverktøyet og kvalitetssystemene, sier Baugstø.

Få en gratis demonstrasjon

Fyll inn skjemaet for å avtale tid for en gratis demonstrasjon.