INOSA 2 er her!

Arbeidet med INOSA 2 startet våren 2014. Høsten 2014 var vi ferdige med å oppdatere all basis programvare som var nødvendig for videre utvikling av INOSA, og ikke minst utviklingen av de nye modulene for avvik og tiltak. Nå er disse modulene ferdige. INOSA 2 inneholder disse modulene, men i tillegg er det gjort en del oppgradering av INOSAhow.

 

Når får vi INOSA 2?

Vi starter utrullingen av INOSA 2 torsdag 11. juni. Våre ASP kunder vil være først ute, deretter tar vi intranettkundene suksessivt. Vi regner med å være ferdig med utrullingen onsdag 17. juni.

Feilrettinger

I tillegg til nyheter, er en del feil rettet opp i den nye versjonen.  Blant disse er:

 • Menyer blir hengende på alle objekter i bilde
 • Problemer med å legge til ny kolonne ytterst til høyre i tabell
 • Rettet noen stabilitetsproblemer i INOSAflow
 • ++

Hva er nytt?

Hovednyheten i INOSA 2 er vårt nye avvikssystem (INOSAwhy) og tiltakslogg (INOSAdo). Disse vil bli beskrevet her senere. I tillegg har vi gjort noen designendringer og litt rydding i INOSAhow. Nyhetene er:

 1. Innloggingsiden og siden med 10 siste dokumenter er nå fjernet. Du kommer nå rett inn i dokumentbiblioteket når du starter INOSA.
  Bilde2
 2. Du logger nå inn med den nye og forbedrede brukeradministrasjonen oppe til høyre.  Her kan brukeren selv endre passord, redigere sin profil og om ønskelig legge til bilde.bilde4
 3. Du finner mediabiblioteket, modellbiblioteket, avviksbiblioteket, tiltaksbiblioteket, INOSAwho, INOSAwhen og administrasjonsverktøyet i en egen app-velger oppe til høyre.bilde5
 4. Vi har ryddet i bibliotekene. Øverst vil du nå kun ha en + som lar deg legge til nye poster. Denne er lik uansett hvilken modul/bibliotek du er i. Om du er i et bibliotek eller en post (dokument/modell/avvik etc.) så vil navnet på modulen stå foran navnet på posten (f. eks. Dokument – P1 Losse bil, Avvik – Snublet på kaia).
  bilde6
 5. INOSA kjører nå i en fane i nettleseren, ikke i et eget vindu. Vi har også gjort det mulig å kjøre flere sesjoner samtidig. Dvs. at du kan ha flere INOSA installasjoner åpne og være innlogget i alle samtidig. Tidligere ble du kastet ut av den installasjonen du var innlogget i hvis du logget inn i en ny.  Dette er spesielt nyttig for bedrifter med flere siter.
  bilde13
 6. Brukerveiledningene finner du nå under Hjelp-menyen.  Her finner du også info om versjons- og buildnummer på INOSA.
  bilde10                 Bilde1
 7. I administrasjonsverktøyet er det kommet en ny meny hvor brukerstyrte kategorier og lister som brukes i avviks- og tiltaksmodulen legges inn. I tillegg er det kommet noen nye rettigheter knyttet til avvik og tiltak. Vi har endret litt på oppsettet for rettigheter.  De vanligste rettighetene for modulene er nå satt opp i en tabell.  Dette gjør det litt enklere å administrere.  Det er ingen endringer i rettighetene som sådan.
  bilde12                  bilde11

Få en gratis demonstrasjon

Fyll inn skjemaet for å avtale tid for en gratis demonstrasjon.