Lokalt forum for lean og forbedringsarbeid

Forbedringsforum Sauda er i gang. Lokalt forum for lean og forbedringsarbeid gir muligheter for faglig påfyll på tvers av virksomheter og bransjer. Dette er et lokalt pilotprosjekt som skal være kortreist, effektivt og nyttig for arbeidshverdagen til deltakerne.a-2015-09-30 12.43.15

Onsdag 30.september 2015 var første samling i det lokale forbedringsforumet i Sauda med over 20 deltakere fra 5 ulike virksomheter. Virksomhetene som deltok var Sauda kommune, Eramet Norway Sauda, Statkraft, Saudefaldene og Br.Selvik. Tema for første samling var endring og endringskultur. Det var satt av tid både til teori og diskusjoner i grupper, og engasjementet var stort.

Møteplass for erfaringsutveksling om forbedringsarbeid og lean a-2015-09-30 13.15.33

Formålet med forumet er å etablere en møteplass for å dele og lære om erfaringer og utfordringer med forbedringsarbeid særlig etter lean-prinsipper.  Det er også et ønske om å bygge en lokal dele- og utviklingskultur som kan stimulere til mer samarbeid på tvers av virksomhetene.

Forventning om lokal læring

a-2015-09-30 13.20.51Etter en rask prat med deltakerne skjønner vi at mange av deltakerne har forventninger nettopp til det å lære av de andre virksomhetene og å få anledning til å presentere egne problemstillinger og erfaringer. Det at forumet er etablert lokalt gjør at flere ansatte fra hver virksomhet kan delta. På den måten kan kompetansen nå ut til flere samtidig som kostnadene holdes nede, -altså et tiltak
etter gode lean-prinsipper.

 

Initiativ fra Sauda kommune

a-2015-09-30 13.10.43

Forbedringsforumet er et initiativ fra Sauda kommune som har arbeidet med lean og forbedringsarbeid en tid. Planleggingsarbeidet i forumet blir utført av ei gruppe med representanter fra Statkraft, Saudefaldene, Eramet og Sauda kommune. INOSA ved Espen Thompson har en koordinerende og faglig rolle i arbeidet. Neste samling er allerede under planlegging. Vi gleder oss!

Få en gratis demonstrasjon

Fyll inn skjemaet for å avtale tid for en gratis demonstrasjon.