Forbedringsforum Sauda videreføres

IMG_6138

Gode diskusjoner på forbedringsforum Sauda

  Forbedringsforum Sauda er et samarbeidsprosjekt mellom Sauda kommune, Statkraft, Saudefaldene og Eramet med INOSA som fasilitator. I løpet av det siste året har det vært gjennomført 4 samlinger med fokus på forbedringsarbeid. Nylig ble ordningen evaluert og konklusjonen var at arbeidet har vært så nyttig at det videreføres til høsten.

Samlingene har vært planlagt av en programkomite med representanter fra de fire samarbeidsbedriftene. Tema har vært forbedringsarbeid etter lean-prinsipper og INOSA as har koordinert program og levert innhold sammen med bidragsytere fra de ulike virksomhetene. Deltakere har vært medarbeidere og ledere i Eramet, Saudefaldene, Sauda kommune og Statkraft. Det har vært fra 20-25 deltakere på hver samling.

Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært at dette er nyttig i deres arbeid, og konklusjonen etter evalueringen er at arbeidet skal videreføres til høsten. Det er mye  lære av hverandre selv om aktiviteter og leveranser er forskjellige.

IMG_6136  IMG_6135

Få en gratis demonstrasjon

Fyll inn skjemaet for å avtale tid for en gratis demonstrasjon.