Dokumentert sikkerhetsopplæring – fortsatt en utfordring for mange industribedrifter

Arbeidstilsynet har i februar og mars gjennomført 219 tilsyn med industribedrifter. Resultatet er at 3 av 4 bedrifter har brudd på regelverket og at 4 av 10 av bedriftene ikke har gjennomført opplæring med særlig farlig arbeidsutstyr.

90 mistet livet på jobb siden 2000

Årlig registreres det om lag 3000 ulykker og skader i industrien, viser tall fra SSB. Og mange av ulykkene skyldes at maskiner mangler vern mot bevegelige deler eller at vern er fjernet. Industrien er en næring som er overrepresentert når det gjelder dødsulykker. Siden 2000 har 90 ansatte mistet livet på jobb i industrinæringen. Statistikken viser at unge arbeidstakere og arbeidstakere i små virksomheter er mest utsatt for ulykker.

Manglende opplæring i bruk av farlige maskiner

Et urovekkende funn ved tilsynene er at det i fire av ti virksomheter ikke har blitt gjennomført opplæring med særlig farlig arbeidsutstyr.

– Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidstakere får den opplæringen, øvelsen og instruksjonen de trenger for å utføre arbeidet på en trygg måte. Riktig opplæring bidrar til at arbeidstakerne unngår ulykker og skader, uttaler direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, på Arbeidstilsynets hjemmeside.

Å skulle dokumentere opplæringen for ansatte i bruk av farlig arbeidsutstyr, krever en god plan, noen strukturerte rutiner og et godt verktøy. Mange virksomheter ender opp med lister med signering for å dokumentere opplæringen. Vedlikehold av listene blir ofte fort personavhengig og vanskelige å holde ajour. Slik trenger det ikke å være.

Eksempler på skader etter bruk av arbeidsutstyr (dokumentert sikkerhetsopplæring)

Hvilke krav gjelder?

Forskrift om utførelse av arbeid stiller krav om at arbeidstaker skal ha opplæring i bruk av arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk. I 2016  kom et tilleggskrav om at opplæringen skal være utstyrsspesifikk (§10-4). For virksomheter med mye utstyr og mange ansatte, kan dette fort bli utfordrende å holde styr på.

Hvilket utstyr dette dreier seg om, må virksomheten selv avgjøre ved å kartlegge utstyr og gjennomføre en risikovurdering. Opplæringen skal omfatte både teoretisk og praktisk kunnskap om sikker bruk og betjening av utstyret, og det skal gis opplæring i det spesifikke arbeidsutstyret virksomheten har. Både den teoretiske og den praktiske opplæringen skal dokumenteres.

Bruk av INOSA programvare til dokumentert sikkerhetsopplæring

I INOSA kan vi gjøre det sånn:

Sikker bruk av vinkelsliper

 • Teori: Beskrive sikker bruk av utstyret i et INOSA-dokument ved hjelp av bilder, symboler, tekst og eventuelt video. Sørg for at beskrivelsene blir utstyrsspesifikke, dette kan enkelt gjøres ved hjelp av bilder.
 • Praktisk opplæring:
  • Beskrive den praktiske opplæringen og legge til co-signering av en faglig ansvarlig / fadder
 • Legge til en quiz hvis vi ønsker å teste ut kunnskapen
 • Dokumentasjon:
  • Når den ansatte har lest og kvittert for lesing, er den teoretiske opplæringen dokumentert.
  • Når fadder har kvittert på co-signering, er den praktiske opplæringen dokumentert.
  • Rapporter kan enkelt skrives ut for å se hvem som er opplært i hva og når opplæringen ble gjennomført.

Ta gjerne kontakt hvis dere ønsker å vite mer: Fredrik@inosa.no

Få en gratis demonstrasjon

Fyll inn skjemaet for å avtale tid for en gratis demonstrasjon.