100 års omstilling

Gratulerer med 100 år, Eramet Sauda og Hydro Høyanger!

Hoyanger

Hydro Høyanger – omstilling i 100 år

I disse dager feirer både Eramet Norway i Sauda og Hydro Aluminium i Høyanger 100 år. Imponerende prestasjoner! Dette er hjørnesteinsbedrifter innerst i hver sin fjord, skikkelig desentraliserte, som driver kraftkrevende produksjon av metall, fra råvarer som er fraktet fra land langt vekke og som sender produktene sine omtrent like langt vekk. Kanskje ikke så effektivt logistikkmessig, men totalt sett leverer de fortsatt i verdensklasse.  Det var tilgangen på kraft som gjorde at bedriftene ble lagt der de er; i dag er 100 års spisskompetanse vel så viktig.

Klare for 100 nye år

Begge bedriftene sier de er klare for 100 nye år, og med 100 år på baken, vet de hva de snakker om. Det blir ingen dans på roser eller å hvile på laurbærene. Det blir å fortsatt kontinuerlig jakte på nye teknologiske og organisatoriske løsninger som gjør at de hver dag kan bli litt bedre. For de ansatte betyr det fortsatt endringer. Det vil komme nye måter å utføre oppgavene på, nytt utstyr, redusert bemanning og samtidig stadig flere krav fra kunder, myndigheter, eiere og omgivelser.  Og akkurat dette er det eneste som er sikkert og som heller ikke vil endre seg, – slik var nemlig de første 100 årene også.

Lær av prosessindustrien

Nå står oljevirksomheten overfor samme type utfordringer. Det har gått veldig bra veldig lenge i bransjen, men nå er det på tide å stramme livreima. Utfordringene er ikke annerledes enn de prosessindustrien har stått i gjennom 100 år. Det betyr ikke at det blir noe lettere av den grunn, endringer gjør ofte vondt, men det finnes kompetanse i norsk industri som det er verd dra nytte av. Forenkling av prosesser, standardisering av oppgaver, flat organisasjonsstruktur og små administrative staber bør være en del av løsningen.

Så derfor en oppfordring til olje-Norge: lær av prosessindustrien og til Høyanger og Sauda: Gratulerer!

Bilder: Hydro og Eramet

Få en gratis demonstrasjon

Fyll inn skjemaet for å avtale tid for en gratis demonstrasjon.